II Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Poradnictwo psychologiczne – od teorii do praktyki”

Opis szkolenia

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej.

Tym razem w centrum naszej uwagi będzie poradnictwo psychologiczne jako jedna z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych form pomocy psychologicznej kierowana do wielu grup odbiorców zgłaszających wachlarz różnorodnych trudności. Owa różnorodność skłania do refleksji nad tym, czym jest poradnictwo psychologiczne, kto może z niego najpełniej skorzystać i w końcu, w jaki sposób powinno być ono udzielane.

Program

Zapraszamy badaczy oraz praktyków, środowiska akademickie oraz pracowników poradni, szpitali i centrów zdrowia, w których oferowane jest poradnictwo psychologiczne, by wspólnie poszukać odpowiedzi na postawione pytania oraz wymienić się doświadczeniami. Zapraszamy do zgłaszania referatów, seminariów, warsztatów i plakatów w następujących obszarach:

 1. Poradnictwo psychologiczne dla osób w różnych okresach rozwojowych
 2. Poradnictwo psychologiczne dla par
 3. Poradnictwo rodzinne i wychowawcze
 4. Poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych
 5. Poradnictwo psychologiczne dla osób z kryzysem zdrowia psychicznego
 6. Poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością
 7. Poradnictwo psychologiczne dla osób chorujących somatycznie
 8. Poradnictwo psychologiczne dla osób w żałobie
 9. Poradnictwo zawodowe
 10. Poradnictwo seksualne
 11. Poradnictwo psychologiczne online

Stawiamy kilka pytań, oczywiście nie określają one całego zakresu możliwych zagadnień, raczej są inspiracją dla uczestników konferencji.

Poradnictwo psychologiczne ma długą tradycję. Czy zmienia się w związku ze zmianą pokoleń? Kolejnymi pojawiającymi się zagrożeniami? Metodą porozumiewania się z osobami, którym udzielamy pomocy? W czasie pandemii wiele rodzajów pomocy przeprowadza się za pomocą platform internetowych. Czym różni się poradnictwo psychologiczne od innych form pomocy psychologicznej? I wreszcie – czy tylko psychologowie zajmują się poradnictwem?

Zapraszamy na konferencję w przestrzeni wirtualnej. Mamy głęboką nadzieję, że będzie to okazja do spotkania się praktyków i badaczy, możliwość wymiany doświadczeń oraz szansa na nawiązanie współpracy i wypracowanie wspólnych działań w różnych środowiskach.

Link do zapisów: http://www.aps.edu.pl/aktualności/poradnictwo-psychologiczne-od-teorii-do-praktyki/

W imieniu Organizatorów,

Prof. Jan Czesław Czabała

dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz-Sterianos

dr Lidia Zabłocka-Żytka

Informacje organizacyjne

 • Forma konferencji - online
 • Wysokość opłaty konferencyjnej - 80 zł
 • Zgłoszenie udziału - link do formularza rejestracji >>
 • Szczegółowe informacje o konferencji - dr Lidia Zabłocka-Żytka lzablocka@aps.edu.pl
 • Szczegółowe informacje dotyczące faktur dla jednostek sektora publicznego - Alicja Pęczyk apeczyk@aps.edu.pl