II Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warsztat badacza.

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy to wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Warsztat Badacza, która odbędzie się 17.09.2021 r. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online.

Odpowiednio dobrana metoda badawcza to połowa sukcesu w procesie pisania każdej pracy o charakterze naukowym. Niezwykle istotne jest precyzyjne określenie celu badawczego, narzędzi, przystąpienie do badań i wyciągnięcie z nich wniosków.

Podczas konferencji chcielibyśmy dać możliwość jej uczestnikom przedstawienia dobrych praktyk w tym zakresie. Zachęcamy do przygotowania krótkiego wystąpienia dotyczącego autorskich badań naukowych, określenia wiodącej w nich metody (ilościowej, jakościowej czy mieszanej) i o ile to możliwe zapoznanie uczestników nie tylko z procedurą badawczą, ale także z jej efektami.

Do uczestnictwa zachęcamy gorąco studentów, doktorantów czy inne osoby związane z nauką.

Program

Osoba, która zgłasza swój udział otrzyma na adres mailowy podany w procesie rejestracji link do platformy, na której odbędzie się spotkanie.

Szczegółowe informacje o harmonogramie otrzymacie Państwo po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny.

Zgłoszenia można wysyłać do 13.09.2021 r. do godz. 20:00 poprzez wypełnienie formularza.

Koszt uczestnictwa czynnego wynosi: 99 zł
Koszt uczestnictwa biernego: 59 zł

Zaświadczenia o udziale, a także faktura zostanie wysłana listem poleconym do 3 dni roboczych od daty zakończenia konferencji na adres podany w procesie rejestracji.

Terminy szkolenia

Zarejestruj się:

Dane osobowe przetwarzane są w celu profesjonalizacji obsługi klienta oraz przekazywania informacji nt. projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Administratorem danych jest Fundacja na rzecz rozwoju – „Inspirator” z siedzibą w Lublinie (20-043) przy Al. Racławickich 44B/U1. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@fundacjainspirator.pl.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zgłoszenia chęci udziału w projektach. Niepodanie tych danych uniemożliwi zgłoszenie się do projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Dane będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawdo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w tym: hostingodawca, systemy do wysyłki wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, oraz Operatorzy i/lub Realizatorzy projektów w przypadku projektów współrealizowanych przez Fundację.