1st International Scientific Conference on Human Health and Wellbeing

Opis szkolenia

*** English below ***

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zdrowie i Dobrostan Człowieka, która odbędzie się 26 października 2020 r.
Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Zdrowie i dobrostan człowieka to szerokie zagadnienie, dlatego zachęcamy naukowców różnych dziedzin do przygotowania krótkiego wystąpienia przedstawiającego autorskie badania naukowe lub zagadnienia teoretyczne, które leżą w obrębie Państwa zainteresowań. Do uczestnictwa zachęcamy gorąco studentów, doktorantów czy inne osoby związane z nauką.

Osoba, która zgłosi swój udział otrzyma na adres mailowy podany w procesie rejestracji link do platformy, na której odbędzie się spotkanie.

Szczegółowe informacje o harmonogramie otrzymacie Państwo po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny. Zgłoszenia można wysyłać do 24.10.2020 r. do godz. 20:00 poprzez wypełnienie formularza.

Formularz do rejestracji

Koszt uczestnictwa czynnego wynosi: 149 zł

Koszt uczestnictwa biernego: 59 zł

Laminacja zaświadczenia: 4 zł

Artykuł w monografii + wystąpienie: 279 zł ( przy rejestracji do 15.10.2020)

Artykuł w monografii + wystąpienie: 350 zł ( przy rejestracji po 20.10.2020)

Artykuł w monografii: 200 zł


We cordially invite you to participate and become a co-organizer in the 1st International Scientific Conference on Human Health and Wellbeing, which will be held on October 26, 2020. Due to the current situation, the meeting will take the form of an online meeting. Human health and well-being is a broad issue, which is why we encourage scientists from various fields to prepare a short presentation presenting original scientific research or theoretical issues that interest you. We strongly encourage undergraduate, graduate and other people in science to participate.

The person who applies will receive a link to the platform on which the meeting will be held on the email address provided during the registration process.

You will receive detailed information about the schedule after your application is approved by the Organizing Committee. Applications can be sent until October 24, 2020 by filling out the form.

Form

Active participation fee: PLN 149

Passive participation fee: PLN 59

Lamination certificate: PLN 4

Article in the monograph + presentation: PLN 279 (registration until 15/10/2020)

Monograph article + presentation: PLN 350 (if registered after 20/10/2020)

Article in the monograph: PLN 200

A certificate of participation and an invoice will be sent by registered mail (courier) within 3 working days from the end of the conference to the address indicated during the registration process The service is additionally paid (PLN 90).

Program

*** English below ***


Zaświadczenia o udziale, a także faktura zostanie wysłana listem poleconym do 3 dni roboczych od daty zakończenia konferencji na adres podany w procesie rejestracji.
Organizatorzy:
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Pedagogiki Społecznej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Instytut Psychologii im. G.S. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk o Edukacji
Fundacja na rzecz rozwoju Inspirator
Fundacja Gdy Liczy się czasCertificates and invoices in the PDF format will be distributed for free.

Organized by the
UNESCO Janusz Korczak Chair in Social Pedagogy, The Maria Grzegorzewska University

G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

foundation "Fundacja na rzecz rozwoju Inspirator"
foundation "Gdy Liczy się Czas"

Terminy szkolenia

Obecnie nie są planowane. Zapraszamy wkrótce!