Kurs na kierowników i wychowawców wypoczynku

Rusza kolejna edycja kursu na wychowawcę i kierownika wypoczynku!Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej, w tym kierowników i wychowawców.

Kursy prowadzone przez Fundację na rzecz rozwoju - Inspirator oparte są o najnowsze wytyczne, a ich przebieg nadzorowany jest przez odpowiednie Kuratorium Oświaty.
W ich trakcie kandydaci na kierowników i wychowawców mają okazję zapoznać się w teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami wyjazdów. Zajęcia prowadzone są zawsze przez co najmniej czterech prowadzących, ponieważ wychodzimy z założenia, że każdy jest ekspertem z konkretnej dziedziny.

Każdy z kursów kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Jeśli chcesz przeżyć nową przygodę i zdobyć uprawnienia jeszcze przed wakacjami, czekamy właśnie na Ciebie! :)

Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wychowawcą w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba*, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, nie czekaj - zapisz się już dziś, a pomożemy Ci uzyskać ostatni z warunków, jakim jest zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem MEN, niezbędne do pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku! ☺

Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 4. Ruch i rekreacja
 5. Turystyka i krajoznawstwo
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne
 8. Prace społecznie użyteczne
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wychowawcą w trakcie wypoczynku dla dzieci i młodzieży może być osoba*, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
 4. Nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego
 5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej

Jeśli spełniasz powyższe kryteria, nie czekaj - zapisz się już dziś, a pomożemy Ci uzyskać ostatni z warunków, jakim jest zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem MEN, niezbędne do pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku! ☺

Program obejmuje 10 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.


* - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.01.2015 r. (Dz.U.2015.109)

Projekt bez tytułu.pngSprawdź OPINIE o naszych kursach -------> TUTAJNIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!