Studia Podyplomowe

Zarejestruj się:

Dane uczestnika

Pozostaw swój numer telefonu, aby nasz specjalista mógł zadzwonić w ciągu 72h i zweryfikować możliwość uzyskania dofinansowania na Twoje studia.

Dane firmy

Adres siedziby firmy

Szczegóły firmy (opcjonalne)

Liczba zatrudnionych (n-rok bieżący)
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
Suma bilansowa aktywów
Dotyczy firm, które prowadzą pełną księgowość (w tys. złotych)
Łączny obrót/przychód
W tys. złotych