Szkolenie
Autor

W ramach pakietu otrzymasz dostęp do 3 webinarów specjalistycznych prowadzonych przez neuropsycholog, dr hab. Krystynę Rymarczyk, prof. Uniwersytetu SWPS:

  1. Mózg w sieci emocji, czyli naukowo o miłości, strachu i empatii
  2. Co skrywa autystyczny mózg? Mózgowe korelaty autyzmu. Metody obrazowania. Układ Neuronów Lustrzanych.
  3. Co badania obrazowania mózgu mówią nam dziś o zaburzeniach neurorozwojowych?

Ponadto, do każdego webinaru dołączone są materiały specjalistyczne opracowane przez profesor, które stanowią podsumowanie oraz rozwinięcie poruszanych tematów.

 

Webinar 1:

„Od miłości do nienawiści jeden krok” – ile prawdy kryje się w tym potocznym powiedzeniu?

Co dzieje się w mózgu osoby zakochanej?

Czy strach jest nam potrzeby i dlaczego płaczemy podczas oglądania smutnego filmu?

To tylko niektóre pytania, na które psycholodzy starają się odpowiedzieć od lat. Badania prowadzone z wykorzystaniem metody obrazowania mózgu, uchylają nieco rąbka tajemnicy i wskazują, które struktury mózgu odpowiadają za nasze emocje. I tak jedna ze struktur, określana jako ciało migdałowate, które odpowiada za strach, pozwala nam na błyskawiczną reakcję w sytuacji zagrożenia. Inna tzw. wyspa, zaliczana do układu neuronów lustrzanych, uruchamia proces empatii i współczucia, gdy widzimy cierpienie innych.

A co z zakochanymi?

W ich mózgu wzrasta aktywność tzw. układ nagrody, który zaangażowany jest w takie zachowania jak: jedzenie, picie i aktywność seksualna. To właśnie dzięki dopaminie, wytwarzanej w układzie nagrody, osoba zakochana czuje się szczęśliwa i spełniona. Z drugiej strony, bolesne rozstanie prowadzi do gwałtownego spadku dopaminy i sprawia, że osoba zakochana czuje się przygnębiona i depresyjna. Na szczęście ten stan mija i gdy spotkamy tę właściwą osobę w naszym życiu, nie tylko dopamina, ale i inne hormony takie jak na przykład oksytocyny, pozwalają nam zbudować trwały i dojrzały związek.

 

Webinar 2: 

W ciągu ostatniej dekady badania prowadzone z wykorzystaniem metod obrazowania funkcji (fMRI) i struktury (MRI) mózgu dostarczyły wielu cennych informacji na temat mózgowych korelatów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD).

Jednym z najczęściej powtarzanych wyników dotyczących struktury jest zwiększona objętość mózgu, szczególnie płatów czołowych i skroniowych, obserwowana pomiędzy drugim a czwartym rokiem życia dziecka. Wskazuje się, że wczesny wzrost objętości mózgu w ASD jest spowodowany głównie nadmiarem nietypowych połączeń aksonalnych, co wskazuje na zaburzenia rozwoju mózgu już w okresie prenatalnym. W oparciu o charakterystyczne cechy budowy i aktywności mózgu, badacze starają się opracować nowe podejście do diagnozy i terapii autyzmu.

Podczas webinarium przedstawione zostało strukturalne i funkcjonalne podłoże głównych symptomów występujących w autyzmie.

 

Webinar 3: 

W ostatnim czasie notuje się częstość występowania zaburzeń neurorozwojowych, zarówno tych w których wskazuje się możliwe podłoże genetyczne, jak i tych, które w dużej mierze mogą wynikać z negatywnych wpływów środowiskowych.

Badania prowadzone z wykorzystaniem metod obrazowania mózgu takich jak MRI, fMRI i DTI wskazują, że w takich zaburzeniach jak autyzm, ADHD, czy dysleksja zachodzą nieprawidłowe procesy neurorozwojowe, które prawdopodobnie mają miejsce już w okresie prenatalnym. Zaburzenie tych procesów skutkuje nietypową budową mózgu, nietypową jego aktywnością oraz zmianami na poziomie połączeń strukturalnych i funkcjonalnych.

Podczas webianarium scharakteryzowane zostały najczęściej wskazywane przez badaczy anomalie mózgu, charakterystyczne dla wybranych zaburzeń neurorozwojowych. Przedstawione zostały także kierunki aktualnie prowadzonych badań.

  • Card image cap
    dr hab. Krystyna Rymarczyk

    Psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, zaburzeniami w rozwoju oraz mechanizmami plastyczności mózgu i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.