Szkolenie
Program kursu
Autor

Zagadnienia, które zostały omówione w webinarze:

 • Dieta sensoryczna – definicja, cele, elementy składowe.
 • Diagnoza w kierunku ustalenia diety sensorycznej – poznanie profilu sensorycznego pacjenta.
 • Model 4 kwadrantów W. Dunn.
 • Dynamiczny model procesów sensorycznych i pasmo optymalnego zaangażowania w ocenie pacjentów z zaburzeniami modulacji.
 • Model S.T.E.P.S.I. jako próba rozumowania klinicznego w zaburzeniach modulacji.
 • Rola diety sensorycznej w pracy nad trudnymi zachowaniami.
 • Świadomość swoich stanów behawioralnych i kształtowanie zdolność do autoregulacji.
 • Programy domowe zgodne z wyłonionym profilem sensorycznym
 • Card image cap
  dr Marta Wiśniewska

  Pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuta metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie SWPS oraz w Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach.