Szkolenie
Program kursu
Autor

Webinar zawiera następujące zagadnienia:

  • Krótko o historii odkryć astronomicznych
  • Źródła dziecięcej wiedzy astronomicznej
  • Kilka słów o historii nauczania astronomii
  • Aktualny stan badań nad dziecięcą wiedzą astronomiczną
  • Wnioski z dla praktyki nauczania
  • Card image cap
    dr Jan Amos Jelinek

    Zajmuje się procesem uczenia się dzieci w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej i technicznej. Realizował szereg projektów badawczych dla ustalenia wiedzy astronomicznej dzieci celem projektowania skutecznych sytuacji edukacyjnych. W obrębie edukacji technicznej jest autorem koncepcji wspomagania rozwoju umysłowego dzieci (koncepcja została opisana w książce: Dziecko konstruktorem, 2018). Jest autorem szeregu gier edukacyjnych (np. Mistrz Getriko). Prowadzi działalność popularyzatorską m.in. na stronie internetowej www.dzieciecafizyka.pl.