Szkolenie
Program kursu
Autor

Rozwój mózgu to proces, który trwa od okresu prenatalnego do wczesnej dorosłości.
Niekorzystne zdarzenie w okresie prenatalny, którym jest spożywanie alkohol przez
kobietę w ciąży, w nieodwracalny sposób zaburza rozwój mózgu dziecka prowadząc m.in.
do zmniejszenia objętości mózgu w tym spoidła wielkiego mózgu, hipokampów i jąder
podstawy. Zmiany te charakterystyczne dla płodowego zespołu alkoholowego (ang. fetal
alcohol syndrome, FAS) wiąże się odpowiednio: z niskim poziomem IQ, zaburzeniami
pamięci i uczenia się oraz impulsywnością i perseweratywnością. Jednocześnie badacze
zwracają uwagę na obniżone funkcjonowanie dzieci, których matki spożywały alkohol w
ostatnich tygodniach ciąży. Pomimo braku charakterystycznych zmian morfologicznych,
takich jak: krótkie szpary powiek, wąska warga górna czy niewyraźna lub gładka rynienka
podnosowa, dzieci te także cechuje zaburzony rozwój poznawczy, społeczny oraz
emocjonalny. Podczas webinaru przedstawione zostaną informacje dotyczące rozwoju
mózgu oraz wpływu alkoholu na rozwijający się mózg.

 

Szkolenie zawartość

  • Card image cap
    dr hab. Krystyna Rymarczyk

    Psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, zaburzeniami w rozwoju oraz mechanizmami plastyczności mózgu i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.