Szkolenie
Program kursu
Autor

 

Podczas webinaru przedstawione zostały doniesienia naukowe i doniesienia z praktyki klinicznej dotyczące używanych metod, podejść terapeutycznych ( m.in.: m. behawioralno-poznawcza, SI, AAC, m. krakowska, V. Sherborne, Ch. i M. Knill, elektrostymulacja, mikropolaryzacja, treningi słuchowe, suplementacja). Zwrócono również uwagę na konieczność interdyscyplinarności w procesie diagnozy i terapii, zjawisko przestymulowania w efekcie prowadzonej interwencji. Omówiona została także rola rodzica w procesie codziennej terapii dziecka.

  • Card image cap
    dr Marta Wiśniewska

    Pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuta metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie SWPS oraz w Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach.