Webinar zawiera:

  • Omówienie procesu diagnozy w tym diagnozy funkcjonalnej.
  • Definicję umiejętności funkcjonalnych.
  • Prezentację zasad prowadzenia wywiadu.
  • Przedstawienie specyfiki diagnozy pacjenta z NI.
  • Omówienie wybranych narzędzi do oceny umiejętności funkcjonalnych w różnych obszarach.
  • Wskazanie na znaczenie dobrej diagnozy dla procesu wspomagania, terapii i rozwoju pacjenta z NI.