Szkolenie
Program kursu
Autor

Webinar zawiera następujące zagadnienia:

  • Formy bezpośredniego doświadczenia dzieci;
  • Doświadczenie a eksperyment (różnice o znaczeniu dydaktycznym);
  • Rola organizowanych przez nauczyciela doświadczeń, a budowanie wiedzy o świecie przez dzieci;
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci podczas organizowania doświadczeń przyrodniczych;
  • Wiele doświadczeń przyrodniczych w kontekście przyrody nieożywionej (zjawiska pogodowe, optyczne i mechaniczne) i ożywionej (badanie roślin i zwierząt).
  • Card image cap
    dr Jan Amos Jelinek

    Zajmuje się procesem uczenia się dzieci w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej i technicznej. Realizował szereg projektów badawczych dla ustalenia wiedzy astronomicznej dzieci celem projektowania skutecznych sytuacji edukacyjnych. W obrębie edukacji technicznej jest autorem koncepcji wspomagania rozwoju umysłowego dzieci (koncepcja została opisana w książce: Dziecko konstruktorem, 2018). Jest autorem szeregu gier edukacyjnych (np. Mistrz Getriko). Prowadzi działalność popularyzatorską m.in. na stronie internetowej www.dzieciecafizyka.pl.