Webinar zawiera następujące zagadnienia:

  • Pornografia internetowa
  • Skala zjawiska
  • Uzależnienie od pornografii
  • Skutki oglądania pornografii
  • Profilaktyka. Edukacja seksualna (profesjonalna)