Webinar zawiera następujące zagadnienia:

  • Relacje pomiędzy sprawca a ofiarą groomingu
  • Typy sprawców groomingu
  • Czynniki oraz grupy ryzyka
  • Skutki nawiązywania ryzykownych i niebezpiecznych zachowań online
  • Profilaktyka. Edukacja seksualna (profesjonalna)