Szkolenie
Program kursu
 • Jak kształtuje się umiejętność liczenia w umyśle dziecka, zanim rozpocznie naukę w szkole?
 • Konsekwencje błędnego kształtowania umiejętności liczenia.
 • Praktyczne sposoby na wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie liczenia.
 • Najczęściej popełniane błędy w kształtowaniu umiejętności liczenia.
 • Działania naprawcze – Jak wspomóc dziecko z niepowodzeniami w nauce matematyki w opanowaniu umiejętności liczenia?
 • Jak kształtuje się umiejętność rachowania w umyśle dziecka, zanim rozpocznie naukę w szkole?
 • Możliwe bariery w opanowaniu przez dziecko umiejętności rachowania i sposoby na ich przełamanie.
 • Istota dziesiątkowego systemu liczenia w opanowaniu umiejętności rachunkowych.
 • Trudności w opanowaniu umiejętności dzielenia i mnożenia oraz sposoby na zapobieganiu im.
 • Działania naprawcze – Jak wspomóc dziecko z niepowodzeniami w nauce matematyki w opanowaniu umiejętności rachowania?
 • Rola zadań z treścią w edukacji matematycznej.
 • Dziecięce strategie rozwiązywania zadań z treścią, a sposoby dorosłych na nie.
 • Skuteczna nauka dzieci układania i rozwiązywania zadań z treścią w edukacji domowej, przedszkolnej i szkolnej.

W tym kursie kompleksowo odpowiadamy na te i inne ważne pytania dotyczące trudności dzieci w nauce matematyki oraz sposobów pokonywania trudności i barier.

W ramach warsztatu otrzymasz:

 • 6h materiałów wraz z paskiem postępu realizacji kursu
 • Dostęp do nagrania webinaru
 • Dostęp do materiałów na specjalnie dedykowanej platformie
 • Książka autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w raz z autografem pt. “Jak pomóc dziecku pokonać niepowodzenia w nauce matematyki?”
 • BONUS: certyfikat ukończenia kursu w wersji papierowej potwierdzający nabyte kompetencje

Serdecznie zapraszamy!