Szkolenie
Autor

Rozwój mózgu to proces, który zależy od genów, środowiska i doświadczenia dziecka; proces, który trwa od okresu prenatalnego do wczesnej dorosłości. Jednak to w pierwszych latach jego życia, w mózgu intensywnie tworzą się nowe połączenia, dzięki którym dziecko zdobywa coraz to nowe umiejętności. W przeprowadzonych dotąd badaniach wykazano, że nauka nowego języka, aktywność poznawcza i fizyczna, a także kontakty z innymi, korzystnie wpływają na rozwój mózgu i funkcjonowanie dzieci, tak społeczne jak i poznawcze.

W związku z pandemią Covid-19 i koniecznością nauki zdalnej, badacze coraz częściej stawiają pytania o wpływ tej formy nauczania na rozwój mózgu dzieci. Wskazuje się, że zdalne uczenie się, które wymaga częstego przełączania się między zadaniami, prowadzi do osłabienia pamięci operacyjnej, procesów uwagi oraz zdolności zapamiętywania omawianego materiału. Na poziomie mózgu wymienione deficyty obrazuje nie tylko odmienna od typowej aktywność mózgu dziecka, ale także zmniejszenie istoty szarej, głównie w obszarach kory przedczołowej oraz zaburzony proces mielinizacji włókien aksonalnych. Wykazano także, że brak typowych kontaktów szkolnych osłabia rozwój społeczny dzieci, w tym zdolność empatii oraz umiejętność nawiązywania relacji rówieśniczych.

Podczas webinaru przedstawione zostały pozytywne i negatywne czynniki wpływające na rozwój mózgu dziecka, w tym wyniki ww. badań.

  • Card image cap
    dr hab. Krystyna Rymarczyk

    Psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, zaburzeniami w rozwoju oraz mechanizmami plastyczności mózgu i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.