Management of Risk & Change Management

Opis szkolenia

UWAGA: projekt wyłącznie dla osób, które nie posiadają jeszcze wykształcenia wyższego!


Kurs składa się z dwóch 3-dniowych szkoleń (łącznie 6 dni). Aby zgłosić chęć udziału w tym kursie, należy wybrać jeden z dostępnych terminów obok i wypełnić tam formularz online.Niniejsze szkolenie prezentuje zasady podejmowania decyzji dotyczących ryzyka strategicznego, ryzyka w programach, ryzyka w projektach oraz ryzyka w perspektywie operacyjnej. Dzięki temu holistycznemu podejściu wszystkie kluczowe zagrożenia i okazje są identyfikowane i oceniane, a w konsekwencji można podjąć działania wychodzące im naprzeciw. Natomiast skoro zmiany są jedynym pewnikiem, to w zasadzie nie powinny one nikogo zaskakiwać. Zadziwiające więc, że tak często zupełnie nie jesteśmy na nie przygotowani. 

Szkolenie rzadko spotykane i niezwykle pożądane na rynku pracy. Zarówno zmiany jak i ryzyko są nieuchronne w każdej organizacji czy projekcie, a mało kto posiada wiedzę umożliwiającą skuteczne zarządzanie nimi. 

Z tego powodu powstał ten kurs, który gwarantuje nabycie takich umiejętności. 

Głównie dla przyszłych menadżerów i ambitnych osób wiążących przyszłość z pracą w kadrach zarządczych oraz  korporacjach. Wymagane doświadczenie w zarządzaniu lub kwalifikacje z podstawowych metodyk.


Program

Change Management™
  • Jednostka a zmiana - Style uczenia się i ich preferencje. Cztery psychologiczne podejścia do zmiany. Jak pomagać innym się zmienić? Osobowość a zmiana. Model transformacyjny. Opór wobec zmiany. Wspieranie jednostek w czasie zmiany. Słuchanie i przekazywanie informacji zwrotnej.
  • Zespoły a zmiana - Natura zespołu. Skuteczność zespołu a zachowania. Etapy rozwoju zespołu oraz dynamika zespołu. Rola przywódcy zespołu. Moderowanie.
  • Organizacje a zmiana - Przegląd modeli zmian organizacyjnych - kiedy zmiana przebiega źle, a kiedy dobrze? Jak naprawdę działają organizacje - Metafory Morgana. Modele i podejścia do zmiany organizacyjnej. Dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące. Różne modele zmiany. Narzędzia wspierające kompleksową zmianę. Gotowość na zmianę.
  • Przywództwo a zmiana - Przywództwo a metafory organizacji. Style przywództwa i kompetencje emocjonalne. Typy liderów. Przywództwo w różnych fazach zmiany. Role przywództwa w procesie zmiany. Znaczenie zaangażowania interesariuszy.


Management of Risk®

DZIEŃ 1

1. Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne i wyjaśnienie formuły zajęć

2. Podstawowe pojęcia M_o_R

3. Pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem)

PRZERWA OBIADOWA

4. Podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry) 

DZIEŃ 2

5. Proces zarządzania ryzykiem

PRZERWA OBIADOWA

6. Wdrożenie działań adresujących ryzyko

7. Wdrożenie i przeglądy

DZIEŃ 3

8. Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych

9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem

10. Rozgrzewka do egzaminu w oparciu o prezentację.

11. Egzamin Foundation


Terminy szkolenia

Obecnie nie są planowane. Zapraszamy wkrótce!