Zarządzanie projektami (dla zaawansowanych)

Opis szkolenia

UWAGA: projekt wyłącznie dla osób, które nie posiadają jeszcze wykształcenia wyższego!


Kurs składa się z dwóch modułów (P3O®Foundation oraz MSP®Foundation) i trwa dwa weekendy. Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15-20, a w soboty i niedziele w godz. 9-17. Aby zgłosić chęć udziału w tym kursie, należy wybrać jeden z dostępnych terminów obok i wypełnić tam formularz online.P3O® pokazuje jak przy pomocy Biur Portfeli, Programów i Projektów można w wydajny sposób zarządzać inwestycjami. Ukończenie szkolenia gwarantuje:
 • poznanie podstaw i zasad działalności biur wspierających przemiany w organizacji
 • zdobycie wiedzy nt. najpopularniejszych technik stosowanych w strukturach P3O oraz analiza dostarczanych przez nie korzyści
 • Uzyskanie umiejętności lokowania właściwych funkcji we wdrażanych biurach.
Szkolenie przedstawia także modele biur oraz prezentuje pryncypia efektywnego uzyskiwania wartości dodanej z inicjatyw wprowadzających zmiany, co jest znakomitym uzupełnieniem metodyki PRINCE2®  oraz daje gotowość do wdrażania zmian w organizacjach.


MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami to szkolenie dotyczące zarządzania zmianami biznesowymi z sektora publicznego i prywatnego. Poprzez programowe podejście wdrażane zmiany, na które składają się prowadzone przez organizację projekty, zarządzane są w sposób metodyczny i nastawiony na uzyskiwanie korzyści. Szkolenie MSP skutecznie pomaga w zbudowaniu środowiska programu, a następnie w utrzymaniu go, sposobach pracy z projektami i komunikacją ze zwierzchnictwem organizacji.  

MSP® Foundation uczy jak rozpoznawać projekty, które składają się na program, jak przygotować program oraz jak nim zarządzać. Omówione w trakcie szkolenia pryncypia, procesy i tematy pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę potrzebną do zdania egzaminu na poziomie Foundation.

Biorąc udział w tym szkoleniu, możesz liczyć na:

 • Poznanie zasad i zdobycie wiedzy jak zarządzać programem, aby zakończył się sukcesem. 
 • Wiedzę w jaki sposób budować wizję programu oraz jak ją realizować. 
 • Zapoznanie się z zarządzaniem jakością i nadzorem w projektach. 
 • Pozyskanie umiejętności prawidłowego rozróżnienia projektu i programu w organizacji. 
 • Pozyskanie umiejętność tworzenia fundamentów dla poprawy działalności organizacji. 
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – MSP® Foundation.

  Program

  Program P3O®

  1. Podstawy P3O®. Kluczowe definicje. Przegląd pryncypiów.
  2. Kontekst P3O®. Geneza biur projektowych. Wykorzystanie biur projektowych w nowoczesnej organizacji
  3. Łańcuch zmiany biznesowej (Portfel, Program, Projekt).
  4. Biuro projektu, a poziom dojrzałości organizacji.
  5. Biuro projektu vs ład organizacyjny. Integracja biura z organizacją.
  6. Uzasadnienie Biznesowe dla budowy biura projektu. Zasady pomiaru i przykłady miar sukcesu biura
  7. Przegląd modeli biur projektów. Dopasowanie modelu do konkretnych warunków.
  8. Wdrażanie Biur Portfeli, Programów i Projektów. Plan i cykl wdrożenia.
  9. Narzędzia i techniki.
  10. Role w zespole biura projektu.
  11. Egzamin P3O® Foundation

   

  Program MSP®Foundation 

  1. Wprowadzenie do szkolenia. Kluczowe definicje.
  2. Definiowanie programu i przywództwa. 
  3. Przegląd metodyki MSP®. 
  4. Organizacja i przywództwo w programach. 
  5. Zarządzanie jakością. 
  6. Procesy transformacji. 
  7. Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu MSP® Foundation. 
  8. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP® Foundation. 

  Terminy szkolenia

  Obecnie nie są planowane. Zapraszamy wkrótce!