Zarządzanie projektami (dla zaawansowanych)

Opis szkolenia

UWAGA: projekt wyłącznie dla osób, które nie posiadają jeszcze wykształcenia wyższego!


Kurs składa się z dwóch modułów (P3O®Foundation oraz ITIL®Foundation) i trwa dwa weekendy. Zajęcia odbywają się w piątki od 15-20, a w soboty i niedziele od 9-17. Aby zgłosić chęć udziału w tym pakiecie, należy zarejestrować się na wybrany termin szkolenia podając podstawowe dane kontaktowe.


P3O® pokazuje jak przy pomocy Biur Portfeli, Programów i Projektów można w wydajny sposób zarządzać inwestycjami. Ukończenie szkolenia gwarantuje:
 • poznanie podstaw i zasad działalności biur wspierających przemiany w organizacji
 • zdobycie wiedzy nt. najpopularniejszych technik stosowanych w strukturach P3O oraz analiza dostarczanych przez nie korzyści
 • Uzyskanie umiejętności lokowania właściwych funkcji we wdrażanych biurach.
Szkolenie przedstawia także modele biur oraz prezentuje pryncypia efektywnego uzyskiwania wartości dodanej z inicjatyw wprowadzających zmiany, co jest znakomitym uzupełnieniem metodyki PRINCE2®  oraz daje gotowość do wdrażania zmian w organizacjach.


ITIL® (zarządzanie usługami) jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Przez ponad 20 lat ewoluował od wyspecjalizowanego zestawu tematów związanych z zarządzaniem usługami do frameworku opartego na procesie, który obejmuje szerszy, całościowy cykl życia usługi. ITIL® należy do najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami, jest niezależny od dostawcy i nienormatywny, a poza tym pozwala:

 • Dostarczać wartość dla klientów poprzez usługi, poprawiając relacje z klientami
 • Integrować strategię usług ze strategią biznesową i potrzebami klientów
 • Mierzyć, monitorować i optymalizować usługi IT oraz wydajność dostawców usług oraz redukować koszty
 • Zarządzać inwestycjami IT oraz budżetem, ryzykiem, wiedzą, zdolnościami i zasobami by dostarczać usługi efektywnie i wydajnie
 • Umożliwiać adaptowanie standardowego podejścia do zarządzania usługami w całej firmie
 • Zmieniać kulturę organizacyjną by wspierała osiągnięcie trwałego sukcesu.

Szkolenie kończy się akredytowanymi egzaminami pod koniec każdego modułu. Zaliczenie ich gwarantuje uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania usługami ITIL® na poziomie Foundation, który potwierdza podstawową znajomość kluczowych elementów, koncepcji i terminologii wykorzystywanych w cyklu życia usługi ITIL® z uwzględnieniem powiązań pomiędzy etapami cyklu życia usługi, procesami i ich wkładu do praktyk zarządzania usługami. Uzyskanie międzynarodowego i bezterminowego certyfikatu w obszarze wdrażania i zarządzania biurami P3O® na poziomie Foundation. Umiejętności te są pożądane i niezwykle użyteczne w Polsce, a także na świecie.

Program

Program P3O®

 1. Podstawy P3O®. Kluczowe definicje. Przegląd pryncypiów.
 2. Kontekst P3O®. Geneza biur projektowych. Wykorzystanie biur projektowych w nowoczesnej organizacji
 3. Łańcuch zmiany biznesowej (Portfel, Program, Projekt).
 4. Biuro projektu, a poziom dojrzałości organizacji.
 5. Biuro projektu vs ład organizacyjny. Integracja biura z organizacją.
 6. Uzasadnienie Biznesowe dla budowy biura projektu. Zasady pomiaru i przykłady miar sukcesu biura
 7. Przegląd modeli biur projektów. Dopasowanie modelu do konkretnych warunków.
 8. Wdrażanie Biur Portfeli, Programów i Projektów. Plan i cykl wdrożenia.
 9. Narzędzia i techniki.
 10. Role w zespole biura projektu.
 11. Egzamin P3O® Foundation

 

Program ITIL®Foundation

 1. Wprowadzenie do metodyki.
 2. Zarządzanie usługami.
 3. Najlepsze praktyki.
 4. Cykl życia usług.
 5. Rodzaje usług.
 6. Kluczowe role.
 7. Procesy ITIL®
 8. Strategia usług.
 9. Projektowanie usług.
 10. Przekazanie usług.
 11. Eksploatacja usług.
 12. Ustawiczne doskonalenie usług.
 13. Omówienie próbnych pytań egzaminacyjnych.
 14. Egzamin ITIL® Foundation 

 

 

Terminy szkolenia

Obecnie nie są planowane. Zapraszamy wkrótce!