Zarządzanie projektami

Opis szkolenia

UWAGA: projekt wyłącznie dla osób, które nie posiadają jeszcze wykształcenia wyższego!


Szkolenie składa się z dwóch modułów, każdy trwa po 3 dni (łącznie 6 dni). Aby zgłosić chęć udziału w tym kursie, należy wybrać jeden z dostępnych terminów obok i wypełnić tam formularz online.PRINCE2®

Jest sprawdzoną na całym świecie swego rodzaju „instrukcją”, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest uniwersalna i ułatwia realizację przedsięwzięć każdego typu.


AgilePM®

Jest podejściem zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu założeń projektu. Daje gwarancję, że zwinne podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, nie naruszając tego, co dobre w organizacji.


Egzamin na poziomie Foundation

Szkolenie ma swoje podsumowanie w akredytowanych egzaminach. Zaliczenie ich gwarantuje uzyskanie międzynarodowych certyfikatów, potwierdzających posiadanie zdolności szczególnie pożądanych na rynku pracy w całej Europie, co jest równoznaczne z podwyższeniem swoich kwalifikacji.

Program

Przedstawiane w czasie szkolenia zagadnienia pokrywają całościowy zakresy wymagań egzaminacyjnych PRINCE2 na poziomie Foundation. Omawiane aspekty wspierane są samodzielnymi i grupowymi ćwiczeniami oraz rozwiązywaniem testów próbnych, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki:

 • Pryncypia - zasady przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany
  z wykorzystaniem metodyki PRINCE2®. Każde z siedmiu pryncypiów będzie szczegółowo przedstawione i omówione, także z punktu widzenia ich wzajemnych zależności i oddziaływania. Łączne ich stosowanie umożliwia świadome zarządzanie głównymi obszarami ryzyka w projekcie. Pryncypia stanowią fundament kultury organizacyjnej w obszarze zarządzania projektami.

 • Tematy - opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów objaśnia, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2® dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2® tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są procesy metodyki.

 • Procesy - opisują krok po kroku działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt, poprzez kontrolowany rozwój jego definicji poprzedzający realizację, do kontrolowanego zakończenia i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.

 • Środowisko projektu - odniesienie się metodyki do kontekstu, w którym realizowany jest projekt jest kluczem dla elastycznego dostosowania sposobu zarządzania projektem do otoczenia biznesowego, jego wymagań biznesowych oraz ryzyka.


AgilePM:

 • Certyfikacja Agile Project Management. Czym jest Agile, DSDM i AgilePM®?

 • Podstawy Agile Project Management. Filozofia i pryncypia.

 • Zarządzanie projektem Agile.

 • Role, obowiązki i odpowiedzialności w AgilePM®.

 • Przygotowanie do zarządzania projektami według AgilePM®.

 • Cykl życia projektu AgilePM®, fazy projektowe i produkty zarządcze (artefakty).

 • Komunikacja w projekcie.

 • Priorytetyzacja i Timeboxing.

 • Sterowanie Agile.

 • Wymagania, szacowanie i mierzenie postępu.

 • Planowanie Agile.

 • Utrzymanie jakości.

 • Zarządzanie ryzykiem.

 • Dostosowanie metodyki AgilePM® do warunków otoczenia.

 • Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.

 • Egzamin AgilePM® Foundation.

Terminy szkolenia

Obecnie nie są planowane. Zapraszamy wkrótce!