Dolny Śląsk Nowe kwalifikacje

Z przykrością informujemy, że limit miejsc na szkolenie PRINCE2 oraz AgilePM został wyczerpany. Wszystkie osoby, które nie otrzymały potwierdzenia zakwalifikowania na spotkanie z doradcą zawodowym, niestety nie zakwalifikowały się do projektu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem stworzyliśmy specjalny system, który umożliwi nam kontakt z Państwem przy realizacji następnych projektów. Wówczas będziemy informować Państwa o nowych możliwościach jako pierwszych.

Link do podania danych: https://goo.gl/forms/Pwk4arFLX84ze5nU2

Poniższe szkolenia są realizowane w ramach projektu "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie".
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,
Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
oraz ze środków Fundacji na rzecz rozwoju - Inspirator.

Jeśli jesteś osobą, która:
- ukończyła 18. rok życia,
- jest zainteresowana podnoszeniem swoich kwalifikacji,
- w chwili zgłoszenia do projektu nie jesteś osobą uczącą się (wyjątek - studenci, którzy bronią się w miesiącach styczeń-marzec oraz słuchacze studiów podyplomowych),
- nie prowadzi działalności gospodarczej,
- zamieszkuje na terenie woj. dolnośląskiego - nie musi to być miejsce zameldowania, wystarczy wpisanie miejsca zamieszkania (nie potrzeba żadnych dodatkowych oświadczeń)
Wyłączone ze wsparcia są m.in. Miasto Wrocław, powiat jeleniogórski, powiat wałbrzyski, Miasto Wałbrzych, Nowa Ruda, powiat świdnicki, Złotoryja, Oleśnica;

Szczegółowy wykaz gmin objętych i nieobjętych wsparciem --> TABELA GMIN OBJĘTYCH WSPARCIEM

...to prawdopodobnie jest to projekt dla Ciebie. :)

Gminy.png

UWAGA!
Sprawdź czy na pewno Twoja miejscowość jest objęta wsparciem. Projekt kierowany jest do mieszkańców konkretnych powiatów i gmin województwa dolnośląskiego. Aby otrzymać dofinansowanie, adres zamieszkania lub zameldowania musi być na terenie gminy/powiatu, który znajduje się w zielonej kolumnie.Aby zgłosić chęć swojego udziału, wybierz poniżej szkolenie i termin, wypełnij formularz online, następnie postępuj według instrukcji na mailu i odeślij nam swoje zgłoszenie. W kolejnym kroku skontaktujemy się z Tobą, przedstawimy wszystkie szczegóły i pomożemy w pozyskaniu dofinansowania.