Metodyka PRINCE2® i Management of Risk® Foundation

Opis szkolenia

Kurs składa się z dwóch szkoleń, każde trwa po 3 dni (łącznie 6 dni). Aby zgłosić chęć udziału, należy wybrać jeden z dostępnych terminów obok i wypełnić formularz online.


PRINCE2® Foundation daje optymalną podstawę do realizacji projektów w organizacjach oraz instytucjach o dowolnej wielkości i branży. Sprawdza się zarówno w małych firmach, administracji samorządowej i rządowej, jak również w dużych, globalnych korporacjach. Uniwersalny charakter metodyki PRINCE2®, umożliwiający jej stosowanie do wszelkiego typu projektów, wynika z faktu, iż koncentruje się ona na działaniach związanych z zarządzaniem projektem, nie wnikając bezpośrednio w specyfikę wykonywanych przez zespół projektowy prac wytwórczych, obejmujących uzależnione od branży działania specjalistyczne.

PRINCE2® jest swoistego rodzaju „instrukcją”, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Pozwala w zorganizowany i sprawny sposób zaplanować projekt, monitorować i kontrolować realizację poszczególnych zadań, podsumować i zamknąć przedsięwzięcie oraz ocenić jego efektywność. Wiedza z zakresu PRINCE2® Foundation zwiększa poziom skuteczności zarządzania projektem, co z kolei zwiększa szanse na osiągnięcie założonego celu.


M_o_R® jest standardem w zakresie zarządzania ryzykiem, cechującym się całościowym i wieloaspektowym podejściem. Zarządzanie ryzykiem to krytyczny czynnik sukcesu dla każdej organizacji. Rozważne podejmowanie ryzyka oraz innowacyjne podejścia do zarządzania biznesem i ofertą rynkową prowadzą wprost do wzrostu efektywności.

Niniejsze szkolenie prezentuje zasady podejmowania decyzji dotyczących ryzyka w czterech kluczowych perspektywach każdej organizacji a konkretnie w perspektywie strategicznej, operacyjnej, programów i projektów. Dzięki temu holistycznemu podejściu wszystkie kluczowe zagrożenia i okazje są identyfikowane i oceniane nie tylko np. w konkretnym projekcie, ale również na styku projektu np. z działalnością związaną z produkcją. Szkolenie powinno stać się wartościową bazą wyjściową do wyzwolenia innowacyjności i umożliwienia przyjęcie solidnego podejścia do zarządzania ryzykiem.


Egzamin na poziomie Foundation

Szkolenie ma swoje podsumowanie w akredytowanych egzaminach. Zaliczenie ich gwarantuje uzyskanie międzynarodowych certyfikatów, potwierdzających posiadanie zdolności szczególnie pożądanych na rynku pracy w całej Europie, co jest równoznaczne z podwyższeniem swoich kwalifikacji w obszarze zarządzania projektami i stanowi ogromną wartość przy staraniu się o stanowisko kierownika projektu.

Program

PRINCE2® Foundation


 • Wprowadzenie do szkolenia, struktura i cele szkolenia.
 • Struktura metodyki. Pryncypia.
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe – zasadność biznesowa projektu.
 • Temat Organizacja – struktura organizacyjna i role w zespole zarządzania.
 • Temat Jakość – planowanie i kontrola jakości.
 • Temat Plany – struktura planów w projekcie, planowanie oparte na produktach.
 • Temat Ryzyko – procedura zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Temat Zmiana – obsługa zagadnień projektowych, zarządzanie konfiguracją.
 • Temat Postępy – tolerancje w projekcie, etapy zarządcze, struktura raportów w projekcie.
 • Proces Przygotowanie Projektu (PP).
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS).
 • Proces Inicjowania Projektu (IP).
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE).
 • Proces Sterowanie Etapem (SE).
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP).
 • Proces Zamykanie Projektu (ZP).
 • Wdrożenie i dostosowanie metodyki.
 • Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu PRINCE2® Foundation.
 • Egzamin PRINCE2® Foundation.


Management of Risk® Foundation

 • Podstawowe pojęcia M_o_R®.
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem).
 • Podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry).
 • Proces zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie i przeglądy.
 • Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych.
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem (zarys).
 • Rozgrzewka do egzaminu w oparciu o prezentację.
 • Egzamin Foundation.


Wybierz jeden z dostępnych terminów i zgłoś swój udział do projektu!