AgilePM® i Change Management™ Foundation

Opis szkolenia

Kurs składa się z dwóch 3-dniowych szkoleń (łącznie 6 dni). Aby zgłosić chęć udziału w tym kursie, należy wybrać jeden z dostępnych terminów obok i wypełnić tam formularz online.


Agile Project Management – AgilePM® jest obecnie jednym z najpopularniejszych podejść do zarządzania w Europie. Zapewnia dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu standardów, ładu i przejrzystości zarządczej.

AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Akcentuje samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych, dając przy tym gwarancję ustrukturyzowania i stabilności. Aktualna wersja AgilePM® (wersja 2) oparta jest o DSDM Agile Project Framework (Dynamic Systems Development Method w najnowszej wersji) – jedno z najstarszych usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. Posiada również rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną brytyjskiego podmiotu certyfikującego APMG Group.
Podejście to daje podstawę do tworzenia optymalnych ram i środowisk pracy (frameworków), dostosowanych do projektów i zaangażowanych w nie osób.


Change Management™ Foundation – Przygotowując się do przeprowadzenia zmian w organizacji, należy zastanowić się nie tylko nad planem przeprowadzania tych zmian, jego etapami, ale przede wszystkim nad wielopoziomowością zachodzenia zmian. Wielu decydentów nie zdaje sobie nawet sprawy, że organizacja musi być gotowa na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Zazwyczaj skupiając się tylko na zmianie na poziomie organizacyjnym. Bez względu na poziom lub zakres zmiany organizacyjnej, ludzie bezpośrednio jej doświadczający są tak naprawdę najistotniejszym elementem zmian w organizacji. Program szkolenia zarządzanie zmianą obejmuje wszystkie aspekty wprowadzania zmian i daje narzędzia do skutecznego nią zarządzania.


Egzamin na poziomie Foundation

Szkolenie ma swoje podsumowanie w akredytowanych egzaminach. Zaliczenie ich gwarantuje uzyskanie międzynarodowych certyfikatów, potwierdzających posiadanie zdolności szczególnie pożądanych na rynku pracy w całej Europie, co jest równoznaczne z podwyższeniem swoich kwalifikacji w obszarze zarządzania projektami i stanowi ogromną wartość przy staraniu się o stanowisko kierownika projektu.


Program

Change Management™ Foundation

 • Zmiana a jednostka.
 • Zmiana a organizacja.
 • Strategie Interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy.
 • Komunikacja i zaangażowanie.
 • Kanały komunikacji.
 • Wpływ zmiany.
 • Gotowości do zmiany.
 • Budowanie organizacyjnej gotowości do zmian.
 • Przygotowanie na opór wobec zmiany.


AgilePM® Foundation


 • Certyfikacja Agile Project Management. Czym jest Agile, DSDM i AgilePM®?
 • Podstawy Agile Project Management. Filozofia i pryncypia.
 • Zarządzanie projektem Agile.
 • Role, obowiązki i odpowiedzialności w AgilePM®.
 • Przygotowanie do zarządzania projektami według AgilePM®.
 • Cykl życia projektu AgilePM®, fazy projektowe i produkty zarządcze (artefakty).
 • Komunikacja w projekcie.
 • Priorytetyzacja i Timeboxing.
 • Sterowanie Agile.
 • Wymagania, szacowanie i mierzenie postępu.
 • Planowanie Agile.
 • Utrzymanie jakości.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Dostosowanie metodyki AgilePM® do warunków otoczenia.
 • Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.
 • Egzamin AgilePM® Foundation.


Wybierz jeden z dostępnych terminów i zgłoś swój udział do projektu!

Terminy szkolenia

Obecnie nie są planowane. Zapraszamy wkrótce!