Metodyka PRINCE2® i AgilePM® Foundation

Opis szkolenia

Kurs składa się z dwóch szkoleń, każde trwa po 3 dni (weekendy, łącznie 6 dni). Aby zgłosić chęć udziału, należy wybrać jeden z dostępnych terminów i wypełnić formularz online (na dole strony).

Z przykrością informujemy, że limit miejsc został wyczerpany. Wszystkie osoby, które nie otrzymały potwierdzenia zakwalifikowania na spotkanie z doradcą zawodowym, niestety nie zakwalifikowały się do projektu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem stworzyliśmy specjalny system, który umożliwi nam kontakt z Państwem przy realizacji następnych projektów. Wówczas będziemy informować Państwa o nowych możliwościach jako pierwszych.

Link do podania danych: https://goo.gl/forms/Pwk4arFLX84ze5nU2


Aktualizacja 12-02-2019:

Informujemy, że na dwa pierwsze terminy szkoleń nie ma już miejsc (odpowiednio rozpoczynające się od 01.03 oraz 15.03). Prosimy o wybieranie pozostałych terminów szkoleń. Przypominamy, że decyduje termin poprawnej rejestracji online.

Aktualizacja 07-02-2019:

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem została uruchomiona specjalna infolinia w godzinach 9:00 - 16:00 pod numerem 731-20-40-60. Pierwsze dwa terminy szkoleń w marcu są już zapełnione w ponad 80%. Przypominamy, że o zakwalifikowaniu decyduje termin poprawnej rejestracji.


Zapraszamy również na nasze stoisko

Na kampusie Politechniki Wrocławskiej w budynku C-13:

 • od 4 do 8 lutego w godzinach 12:00-15:00
 • 9 lutego w godzinach 10:00-12:00

Na kampusie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

 • Wtorek - Środa (12-13.02), godz. 10:00 - 14:30 (budynek Centrum Dydaktyczno-Naukowego "CDN", Plac Grunwaldzki 24a, w holu na parterze przy sali rady wydziału)
 • Czwartek (14.02), godz. 10:00 - 14:30 (budynek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 38c, w holu na parterze przy szatni)
 • Piątek (15.02), godz. 10:00 - 14:30 (budynek Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 37, przy czytelni)

Na stoisku można wyjaśnić wszelkie wątpliwości i wypełnić dokumenty (komplety mamy wydrukowane na miejscu).PRINCE2® Foundation daje optymalną podstawę do realizacji projektów w organizacjach oraz instytucjach o dowolnej wielkości i branży. Sprawdza się zarówno w małych firmach, administracji samorządowej i rządowej, jak również w dużych, globalnych korporacjach. Uniwersalny charakter metodyki PRINCE2®, umożliwiający jej stosowanie do wszelkiego typu projektów, wynika z faktu, iż koncentruje się ona na działaniach związanych z zarządzaniem projektem, nie wnikając bezpośrednio w specyfikę wykonywanych przez zespół projektowy prac wytwórczych, obejmujących uzależnione od branży działania specjalistyczne.

PRINCE2® jest swoistego rodzaju „instrukcją”, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Pozwala w zorganizowany i sprawny sposób zaplanować projekt, monitorować i kontrolować realizację poszczególnych zadań, podsumować i zamknąć przedsięwzięcie oraz ocenić jego efektywność. Wiedza z zakresu PRINCE2® Foundation zwiększa poziom skuteczności zarządzania projektem, co z kolei zwiększa szanse na osiągnięcie założonego celu.


Agile Project Management – AgilePM® jest obecnie jednym z najpopularniejszych podejść do zarządzania w Europie. Zapewnia dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu standardów, ładu i przejrzystości zarządczej.

AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Akcentuje samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych, dając przy tym gwarancję ustrukturyzowania i stabilności. Aktualna wersja AgilePM® (wersja 2) oparta jest o DSDM Agile Project Framework (Dynamic Systems Development Method w najnowszej wersji) – jedno z najstarszych usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. Posiada również rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną brytyjskiego podmiotu certyfikującego APMG Group.
Podejście to daje podstawę do tworzenia optymalnych ram i środowisk pracy (frameworków), dostosowanych do projektów i zaangażowanych w nie osób.


Międzynarodowa certyfikacja

Szkolenie ma swoje podsumowanie w akredytowanych egzaminach na poziomie Foundation. Zaliczenie ich gwarantuje uzyskanie międzynarodowych certyfikatów, potwierdzających posiadanie zdolności szczególnie pożądanych na rynku pracy w całej Europie, co jest równoznaczne
z podwyższeniem swoich kwalifikacji w obszarze zarządzania projektami i stanowi ogromną wartość przy staraniu się o stanowisko kierownika projektu.


Egzamin PRINCE2® Foundation

prince2.jpg-2


 • Międzynarodowy certyfikat wydawany jest przez People CERT, instytucję akredytowaną przez Hellenic Accreditation Body (ESYD) oraz certyfikowaną przez Lloyds Register (UK) na podstawie standardów ISO.
 • Egzamin trwa 60 minut. Odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 75 pytań (z których 5 nie jest punktowanych) poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.
 • Egzamin zalicza co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów tj. 35 poprawnych odpowiedzi. Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.
 • Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Foundation. Wydawany certyfikat jest bezterminowy.


Egzamin AgilePM® Foundation

agilepm.jpg


 • Międzynarodowy certyfikat wydawany jest przez APMG International, instytucję akredytowaną przez United Kingdom Accreditation Service (UKAS) do wydawania certyfikatów Agile Project Management (AgilePM®).
 • Egzamin trwa 40 minut. Odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Polega na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi. Wybraną odpowiedź uczestnik egzaminu zaznacza na zbiorczym arkuszu odpowiedzi.
 • Egzamin zalicza co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów tj. 25 poprawnych odpowiedzi. Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.
 • Po zdaniu egzaminu uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania projektami AgilePM® na poziomie Foundation.


Proces rejestracji w trzech krokach


Krok 1)

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, należy wybrać jeden z terminów dostępnych na stronie oraz wypełnić formularz online (dostępne terminy znajdują się na dole strony).

Moment złożenia formularza elektronicznego oznacza wstępne zarezerwowanie środków przez Fundację na wkład własny dla danego uczestnika oraz miejsca na szkoleniu w danym terminie. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, przewidujemy 240 miejsc dla wszystkich zgłoszonych uczestników z województwa dolnośląskiego.

Krok 2)
Następnie proszę postępować według instrukcji na mailu. Jak najszybciej proszę przesłać skany wypełnionych dokumentów. To one w pełni rezerwują miejsce w projekcie!

Kursy składają się z dwóch 3-dniowych szkoleń, realizowanych w weekendy. Szkolenia odbywają się w każdy piątek w godzinach 15:00-20:00, soboty w godzinach 9:00-17:00, w niedziele w godzinach 8:00-16:00. Dokładne miejsce oraz szczegółowy harmonogram szkoleń będzie dostępny przed szkoleniem.

Program szkoleń zapewnia w każdym dniu 2 przerwy z serwisem kawowym oraz 1 przerwę na lunch, który zapewniają organizatorzy. Dla uczestników jest również przewidziana nieobowiązkowa integracja w każdy piątek trwającego szkolenia.


Krok 3)

Po złożeniu dokumentów na szkolenie skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo w celu zaproszenia na spotkanie informacyjne połączone z doradztwem zawodowym podczas którego nastąpi identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz uzupełnienie dokumentacji. Spotkanie informacyjne trwa około 2-3 godzin i jest organizowane w grupach 20-30 osobowych na terenie Wrocławia. Spotkania będą odbywać się w lutym w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, a ich terminy będą konsultowane z zapisanymi uczestnikami. Po spotkaniu informacyjnym następuje przesłanie szczegółowych informacji o szkoleniu.Wymagania do zakwalifikowania w projekcie

Jeśli jesteś osobą, która:
- ukończyła 18. rok życia,
- jest zainteresowana podnoszeniem swoich kwalifikacji,
- w chwili zgłoszenia do projektu nie jesteś osobą uczącą się (wyjątek - studenci, którzy bronią się w miesiącach styczeń-marzec oraz słuchacze studiów podyplomowych),
- nie prowadzi działalności gospodarczej,
- zamieszkuje na terenie woj. dolnośląskiego - nie musi to być miejsce zameldowania, wystarczy wpisanie miejsca zamieszkania (nie potrzeba żadnych dodatkowych oświadczeń)
...to prawdopodobnie jest to projekt dla Ciebie. :)

Wykaz gmin objętych wsparciem znajdziesz TUTAJ---> TABELA GMIN OBJĘTYCH WSPARCIEM

FAQ: Zasady odbywania szkoleń, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:


 1. Wymagana jest obecność na spotkaniu informacyjnym połączonym z doradztwem zawodowym. Terminy spotkań są umawiane indywidualnie z uczestnikami do 2 tygodni po złożeniu dokumentów. Spotkania informacyjne odbywają się w grupach i trwają około 2 - 3 godziny. Brak obecności na spotkaniu oznacza niezakwalifikowanie do projektu.
 2. Podczas szkoleń wymagana jest obecność na minimum 80% czasu trwania szkolenia. Przekroczenie limitu 20% nieobecności skutkuje koniecznością zwrotu wysokości dofinansowania.
 3. Brak zaliczenia części egzaminacyjnej skutkuje brakiem uzyskania certyfikatu ale nie jest związany z koniecznością zwrotu wysokości dofinansowania. Egzamin można zdawać ponownie ale wymaga to indywidualnej organizacji i płatności ze strony uczestnika, projekt nie przewiduje środków na egzaminy powtórkowe. W przypadku braku zaliczenia egzaminów uczestnicy w dalszym ciągu otrzymują zaświadczenie o wzięciu udziału w szkoleniu.
 4. Absolwenci studiów II-stopnia, którzy nie studiują w chwili zgłoszenia do projektu - również kwalifikują się do projektu (nie ma granicy wieku).

Program

PRINCE2® Foundation

Trenerzy Prowadzący

 • Wprowadzenie do szkolenia, struktura i cele szkolenia.
 • Struktura metodyki. Pryncypia.
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe – zasadność biznesowa projektu.
 • Temat Organizacja – struktura organizacyjna i role w zespole zarządzania.
 • Temat Jakość – planowanie i kontrola jakości.
 • Temat Plany – struktura planów w projekcie, planowanie oparte na produktach.
 • Temat Ryzyko – procedura zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Temat Zmiana – obsługa zagadnień projektowych, zarządzanie konfiguracją.
 • Temat Postępy – tolerancje w projekcie, etapy zarządcze, struktura raportów w projekcie.
 • Proces Przygotowanie Projektu (PP).
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS).
 • Proces Inicjowania Projektu (IP).
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE).
 • Proces Sterowanie Etapem (SE).
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP).
 • Proces Zamykanie Projektu (ZP).
 • Wdrożenie i dostosowanie metodyki.
 • Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu PRINCE2® Foundation.
 • Egzamin PRINCE2® Foundation.

Korzyści z odbycia szkolenia to poszerzenie umiejętności w zakresie:

 • Efektywnego udziału w przygotowaniu projektu oraz aktywnego i świadomego udziału w spotkaniach projektowych.
 • Organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu.
 • Znajomości „branżowego” języka, wspólnego dla całego zespołu projektowego.
 • Budowy struktury organizacyjnej i opisywania ról zespołu zarządzającego projektem, z jednoznacznym określeniem, za co poszczególne role są faktycznie odpowiedzialne.
 • Zrozumienia na jakim etapie projektu podejmowane są poszczególne decyzje projektowe i przez kogo.
 • Formułowania oczekiwań względem Kierownika Projektu oraz pozostałych członów zespołu projektowego.
 • Przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy.
 • Budowy i utrzymania ciągłego uzasadnienia biznesowego, zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień.
 • Zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru jakości.
 • Planowania i śledzenia postępów.

Czas trwania: 3 dni, 24 godziny szkoleniowe. Jeden dzień szkoleniowy to 8 godzin zegarowych (zawiera dwie 15-minutowe przerwy + lunch 1h).

Materiały szkoleniowe: Akredytowane materiały składające się z: materiału wstępnego do metodyki PRINCE2® – najważniejsze informacje, prezentacji szkoleniowej, zeszytu ćwiczeń, dwóch testów próbnych (75 pytań każdy) oraz odpowiedzi do testów.AgilePM® Foundation

Trenerzy Prowadzący

 • Certyfikacja Agile Project Management. Czym jest Agile, DSDM i AgilePM®?
 • Podstawy Agile Project Management. Filozofia i pryncypia.
 • Zarządzanie projektem Agile.
 • Role, obowiązki i odpowiedzialności w AgilePM®.
 • Przygotowanie do zarządzania projektami według AgilePM®.
 • Cykl życia projektu AgilePM®, fazy projektowe i produkty zarządcze (artefakty).
 • Komunikacja w projekcie.
 • Priorytetyzacja i Timeboxing.
 • Sterowanie Agile.
 • Wymagania, szacowanie i mierzenie postępu.
 • Planowanie Agile.
 • Utrzymanie jakości.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Dostosowanie metodyki AgilePM® do warunków otoczenia.
 • Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.
 • Egzamin AgilePM® Foundation.

Korzyści z odbycia szkolenia:

 • Zrozumienie podstaw i zasad realizacji projektów zgodnie z filozofią podejścia AgilePM®.
 • Przedstawienie istoty zwinnego zarządzania projektami.
 • Ukazanie różnych stylów zarządzania, niezbędnych przy realizacji projektów zwinnych.
 • Ukazanie możliwości łączenia AgilePM® z metodyką PRINCE2.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie „języka branżowego”, wspólnego dla całego zespołu projektowego.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie formułowania oczekiwań względem Kierownika Projektu oraz pozostałych członów zespołu projektowego.
 • Nabycie wiedzy dającej podstawę dla wdrażania metodyki AgilePM®.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – AgilePM® Foundation.

Czas trwania: 3 dni, 24 godziny szkoleniowe. Jeden dzień szkoleniowy to 8 godzin zegarowych (zawiera dwie 15-minutowe przerwy + lunch 1h).

Materiały szkoleniowe: Akredytowane materiały składające się z: prezentacji AgilePM® Foundation – najważniejsze informacje (150 slajdów szkoleniowych), test próbny (50 pytań każdy) + odpowiedzi do testów, case study i ćwiczenia.UWAGA!
Przypominamy, że dofinansowanie jest dostępne dla mieszkańców konkretnych powiatów i gmin województwa dolnośląskiego. Sprawdź czy Twoja miejscowość objęta jest dofinansowaniem. Osoba musi podać adres zamieszkania na terenie danej gminy, nie musi być na jej terenie zameldowana.

Wykaz gmin objętych wsparciem znajdziesz TUTAJ---> TABELA GMIN OBJĘTYCH WSPARCIEM