Komercyjne

Animacja czasu wolnego

Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - podstawowym celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników zasad animacji oraz przedstawienie palety gier i zabaw, które można wykorzystać w pracy.

Efektywna komunikacja z dziećmi

Warsztaty mają na celu nauczenie uczestników zdolności poruszania się po wielobarwnym świecie dziecka, a co za tym idzie szlifowania umiejętności porozumiewania się z nim.

Kompendium wystąpień publicznych

Umiejętności miękkie nabrały w dzisiejszych czasach olbrzymiego znaczenia. Jedną z nich jest umiejętność autoprezentacji. Nie bez przyczyny dziś coraz częściej mówimy "Jak Cię widzą, tak Cię piszą".