Bajkoterapia

Opis szkolenia

Metoda wykorzystywana do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Grupa docelowa: osoby pracujące (lub zamierzające pracować) z grupami w charakterze wychowawcy kolonijnego, pedagoga, psychologa i in.

Liczba uczestników: minimum 8 osób, maksimum 20 osób

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Inwestycja: 132 zł

Program

 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Strach i lęk występujące u dzieci – skąd się bierze, jakie są formy i objawy.
 • Lęk a bajka, czyli czego boją się dzieci i jak wykorzystać bajkę.
 • Biblioterapia – rola literatury w życiu dziecka.
 • Pojęcie bajkoterapii - jej założenia, rola i funkcje jakie pełni w dziecięcym świecie.
 • Rodzaje bajek terapeutycznych wykorzystywanych w praktyce dydaktyczno – wychowawczej.
 • Cechy charakterystyczne bajki.
 • Cele i zasady wprowadzania bajek terapeutycznych.
 • Przykładowe bajki terapeutyczne, scenariusze zajęć.
 • Bajkoterapia w pracy indywidualnej i grupowej.
 • Terapia przez baśń.
 • Wykorzystanie pacynki w pracy terapeutycznej.
 • Warsztat praktyczny – tworzenie bajek, tworzenie scenariuszy zajęć (przykładowe scenariusze), tworzenie pomocy dydaktycznych

Terminy szkolenia

Zarejestruj się:

Dane osobowe przetwarzane są w celu profesjonalizacji obsługi klienta oraz przekazywania informacji nt. projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Administratorem danych jest Fundacja na rzecz rozwoju – „Inspirator” z siedzibą w Lublinie (20-043) przy Al. Racławickich 44B/U1. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@fundacjainspirator.pl.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zgłoszenia chęci udziału w projektach. Niepodanie tych danych uniemożliwi zgłoszenie się do projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Dane będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawdo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w tym: hostingodawca, systemy do wysyłki wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, oraz Operatorzy i/lub Realizatorzy projektów w przypadku projektów współrealizowanych przez Fundację.