Trening Umiejętności Społecznych

Opis szkolenia

Terapeutyczne zajęcia grupowe służące kształtowaniu umiejętności społecznych.

Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych i in. 

Liczba uczestników: minimum 8 osób, maksimum 16 osób

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Inwestycja: 249 zł (Dla Absolwentów Kursu Kolonijnego lub innego szkolenia 199 zł)

 

Program

 •        Trening Umiejętności Społecznych – założenia teoretyczne
 •       Uczestnicy zajęć – charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń rozwoju i zachowania wśród dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne
 •        Metody i techniki pracy terapeutycznej
 •        Narzędzia, pomoce i inspiracje, czyli jak ułożyć zajęcia i tworzyć scenariusze.
 •        Integracja grupy jako kluczowa część procesu grupowego
 •        Jak uczyć umiejętności społecznych – metoda krok po kroku. Nauka rozpisywania umiejętności na etapy
 •        Praca dramą – dlaczego scenki to świetny sposób na uczenie się umiejętności.
 •       Tworzenie grup: sposób rekrutacji uczestników, tworzenie optymalnych warunków do pracy terapeutycznej.
 •        Konsultacja wstępna: wywiad z rodzicem/opiekunem i obserwacja dziecka
 •        Obserwacja uczestników i wyznaczenie celów terapeutycznych grupowych oraz indywidualnych
 •        Dokumentacja zajęć: prowadzenie dziennika, notatek służbowych i ewaluacja zajęć

Terminy szkolenia

Obecnie nie są planowane. Zapraszamy wkrótce!