Animacja czasu wolnego

Opis szkolenia

Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - podstawowym celem tego szkolenia jest nauczenie uczestników zasad animacji oraz przedstawienie palety gier i zabaw, które można wykorzystać w pracy. W trakcie warsztatu będzie można wzbogacić swoją wiedzę, nabrać nowe umiejętności oraz wzmocnić swoje kompetencje społeczne.

- zasad integracji grupy
- radzenia sobie z oporem w grupie
- pracy twórczej z grupą

Warsztat podzielony jest na 3 części:

- zapoznanie i integracja
- przełamywanie barier
- trening kreatywności

Cele:

- odniesienie wiedzy z zakresu animacji czasu wolnego
- poznanie specyfiki pracy animatora
- zwiększenie umiejętności organizacji czasu wolnego z grupami dzieci i młodzieży
- nabycie zdolności planowania różnorodnych zajęć animacyjnych
- dobra zabawa i integracja grupy

Grupa docelowa: osoby pracujące (lub zamierzające pracować) z grupami dzieci i młodzieży w charakterze wychowawcy kolonijnego, animatora, pedagoga, psychologa i in.

Dla uczestników zalecany jest wygodny/sportowy strój.

Liczba uczestników: minimum 8 osób

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Program

1. Malowanie twarzy

2. Skręcanie balonów

3. Gry i zabawy integracyjne

4. Eksperymenty i Majsterki

5. Chusta Animacyjna

6. Tańce integracyjne


Cele:


- odniesienie wiedzy z zakresu animacji czasu wolnego

- poznanie specyfiki pracy animatora

- zwiększenie umiejętności organizacji czasu wolnego z grupami dzieci i młodzieży

- nabycie zdolności planowania różnorodnych zajęć animacyjnych

- dobra zabawa i integracja grupy

Terminy szkolenia