Dziecko z zespołem FAS - diagnoza, metody pracy

Opis szkolenia


Grupa docelowa: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych i in. 

Liczba uczestników: minimum 8 osób, maksimum 20 osób

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Inwestycja: 149 zł (Dla Absolwentów Kursu Kolonijnego lub innego szkolenia 119 zł)

 

Program

  • Opis, ogólna charakterystyka FAS 
  • Kryteria diagnostyczne
  • Metody pracy z dzieckiem z FAS 
  • Metody pacy z rodzicami dzieci z FAS 

Terminy szkolenia

Obecnie nie są planowane. Zapraszamy wkrótce!