Kluczowe kompetencje w pracy z osobami starszymi

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą podjąć się pracy z osobami starszymi - psycholodzy, pedagodzy, terapeuci zajęciowi pracujący w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dla osób starszych, szpitalach i klubach seniora.

Program

  • Charakterystyka starości i starzenia się jako etapu rozwoju (sfera psychiczna i fizyczna)
  • Prawdy i mity dotyczące starości i starzenia
  • Potrzeby i możliwości osób starszych (integracja, aktywizacja, rozwój zainteresowań)
  • Problem wykluczenia osób starszych
  • Nawiązywanie relacji terapeutycznej z seniorami – kluczowe kompetencje terapeuty
  • Wybrane metody aktywizacji osób starszych
  • Praca indywidualna oraz grupowa z osobami starszymi

Terminy szkolenia