Program edukacyjny dla sprawców i sprawczyń przemocy domowej

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną między innymi z historią powstania programów edukacyjnych dla sprawców i sprawczyń przemocy domowe, głównymi założeniami programu edukacyjnego, scenariuszem zajęć i sposobem ich prowadzenia

Czas trwania szkolenia 3 godziny.

O prowadzącym:
inż. Dariusz Alisherova

Wieloletni prowadzący programy edukacyjne dla sprawców i sprawczyń przemocy domowej. Współautor instrukcji do prowadzenia zajęć ze sprawcami sprawczyniami przemocy domowej oraz osobami uzależnionymi. Wieloletni współpracownik Fundacji Batorego.

Wykładowca prowadzący zajęcia zarówno w kraju jak i zagranicą na zlecenie ONZ , GIZ i drugich organizacji.

Program

  1. Geneza programów edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
  2. Koncepcja Władzy i Kontroli
  3. Przemoc i jej rodzaje
  4. Metody pomocne w uniknięciu zachowań przemocowych
  5. Scenariusz zajęć grupowych według skryptu dla sprawców przemocy domowej

Materiały dla uczestników po szkoleniu:

  1. Skrypt do prowadzenia zajęć dla sprawców przemocy domowej.
  2. Skrypt do prowadzenia zajęć dla sprawczyń przemocy domowej .
  3. Wersje skryptów w formie elektronicznej.

Szkolenie odbędzie się w wersji zdalnej. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik otrzyma link do platformy na której odbędzie się szkolenie.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają w ciągu 7 dni roboczych zaświadczenie w wersji papierowej.
Istnieje możliwość otrzymania faktury.

Terminy szkolenia