Dziecięca astronomia w domu, przedszkolu i szkole. W teorii i praktyce

Opis szkolenia

Dowiesz się dlaczego astronomia jest uznawana za najtrudniejszy obszar edukacji przyrodniczej. Dlaczego wiele dzieci w szkole ma trudności z zrozumieniu podstawowych zagadnień astronomicznych. Jak to się dzieje, że dzieci mają trudności w wyobrażeniu sobie Ziemi jako kulistej planety. Co sprawia, że utrudniamy dzieciom zrozumienie naukowego wyjaśnienia. Co sprawia, że wiedza naukowa, którą dzieci gromadzą jest przez nich odrzucana. Dlaczego od 120 lat, mimo rozwoju technologii i odkryć astronomicznych, nauczanie astronomii w przedszkolu i szkole jest uboższe. Opowiem o aktualnym stanie badań w zakresie rozumienia przez dzieci kształtu Ziemi i jej miejsca w kosmosie. Podam także receptę, która ma pomóc dzieciom przejść od naiwnych dziecięcych wyjaśnień do wiedzy naukowej.

Prowadzącym webinar jest dr Jan Amos Jelinek.
Dr Jan Amos Jelinek zajmuje się procesem uczenia się dzieci w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej i technicznej. Realizował szereg projektów badawczych dla ustalenia wiedzy astronomicznej dzieci celem projektowania skutecznych sytuacji edukacyjnych. W obrębie edukacji technicznej jest autorem koncepcji wspomagania rozwoju umysłowego dzieci (koncepcja została opisana w książce: Dziecko konstruktorem, 2018). Jest autorem szeregu gier edukacyjnych (np. Mistrz Getriko). Prowadzi działalność popularyzatorską m.in. na stronie internetowej www.dzieciecafizyka.pl .

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Opcjami płatnymi jest:

  • otrzymanie personalizowanego zaświadczenia o udziale - koszt to 12,30 zł (10 zł plus vat)
  • otrzymanie dodatkowych materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi - koszt to 24,60 zł ( 20 zł plus vat)

    Uwaga!
    Przy zakupie zaświadczenia oraz materiałów dodatkowych łączna kwota zamówienia wynosi 30 zł.

Program

Terminy szkolenia

Zarejestruj się:

Dane osobowe przetwarzane są w celu profesjonalizacji obsługi klienta oraz przekazywania informacji nt. projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Administratorem danych jest Fundacja na rzecz rozwoju – „Inspirator” z siedzibą w Lublinie (20-043) przy Al. Racławickich 44B/U1. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@fundacjainspirator.pl.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zgłoszenia chęci udziału w projektach. Niepodanie tych danych uniemożliwi zgłoszenie się do projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Dane będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawdo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w tym: hostingodawca, systemy do wysyłki wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, oraz Operatorzy i/lub Realizatorzy projektów w przypadku projektów współrealizowanych przez Fundację.