Dziecko chorujące somatycznie w rodzinie. Rodzaje i formy wsparcia.

Opis szkolenia

Podczas webinarium omówiony zostanie potencjalny wpływ choroby somatycznej dziecka na jego rozwój, funkcjonowanie w zależności od okresu rozwojowego, w jakim w danym momencie jest dziecko. Uwzględniona zostanie rola rodziny oraz potencjalne trudności w systemie rodzinnym, które wiążą się z przewlekłą chorobą somatyczną dziecka. Szczególny nacisk zostanie położony na wsparcie bliskich dziecka jako sposób pomocy dziecku. Przyjrzymy się komunikacji z dzieckiem, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Zapraszam do refleksji nad sposobami radzenia sobie i wymiany doświadczeń. Podkreślone zostanie, kiedy i gdzie szukać pomocy specjalisty zdrowia psychicznego np. lekarza psychiatry, psychologa.

O prowadzącej:

Lidia Zabłocka-Żytka, psycholog, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Łączy pracę naukową z praktyką kliniczną. W obszarze naukowym interesuje się głównie psychologią zdrowia oraz promocją zdrowia psychicznego i psychoterapią. Jako praktyk prowadzi terapię indywidualną i grupową dorosłych, wsparcie osób chorujących przewlekle somatycznie i ich rodzin.

Program

  1. Choroba somatyczna a reszta świata - o tym jak choroba somatyczna wpływa na rodzinę;
  2. Choroba somatyczna dziecka a okres rozwojowy;
  3. Komunikacja z dzieckiem chorym somatycznie;
  4. Wsparcie rodziny i bliskich dziecka chorego somatycznie;
  5. Przedszkole i szkoła jako miejsce przyjazne dzieciom chorym przewlekle somatycznie;
  6. Dlaczego, kiedy i gdzie dbać o zdrowie psychiczne dzieci chorych somatycznie i ich rodzin?


Po udziale w webinarium uczestnik może otrzymać zaświadczenie oraz materiały dodatkowe do wykorzystania w dalszej pracy zawodowej. Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę.

Zapraszamy również do dołączenia do grupy na facebook'u "Klub Rozwoju Inspiratora".

Koszt zaświadczenia to 12,30 zł, koszt materiałów to 24,60 zł.

Istnieje możliwość zakupu w pakiecie zaświadczenia oraz materiałów dodatkowych w kwocie 30 zł.

Numer konta:
11 2030 0045 1110 0000 0246 4580
Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator
Aleje Racławickie 44B/U1, 20-043 Lublin
Tytuł przelewu: (Imię i nazwisko osoby zapisanej na webinar) - tytuł webinaru
Kwota: zaświadczenie + materiał szkoleniowy - 30 zł
zaświadczenie - 12,30 zł
materiały szkoleniowe - 24, 60 zł

Opłacone materiały szkoleniowe i zaświadczenia wysyłamy w ciągu 7 dni po odbytym webinarze, w dni robocze po godzinie 18:00 o ile zaksięgujemy wpłatę na koncie.

Terminy szkolenia