Korzystny wpływ gier komputerowych na mózg, procesy poznawcze, umiejętności szkolne i efektywność terapii

Opis szkolenia

Podczas webinaru omówione zostaną takie zagadnienia, jak m.in. przegląd badań dotyczących korzystnego wpływu komputerowych gier akcji na procesy poznawcze (np. uwagę, pamięć, funkcje wykonawcze), ale przede wszystkim komputerowych gier edukacyjnych i terapeutycznych. Omówione zostaną czynniki decydujące o pozytywnych rezultatach oddziaływania tego rodzaju treningów poznawczych (np. zwiększanie motywacji gracza-ucznia lub gracza-pacjenta, zaangażowanie w terapię poprzez atrakcyjność metody, ćwiczenie funkcji poznawczych i ruchowych). Przegląd badań skoncentruje się na wpływie tego rodzaju gier na funkcjonowanie poznawcze (w tym jego znaczenie w rehabilitacji pacjentów), na budowę i funkcjonowanie mózgu oraz na umiejętności (np. językowe, matematyczne). Poruszony zostanie też wątek wykorzystania w tym celu nowoczesnych technologii, takich jak czujniki ruchu i virtualna rzeczywistość.

O prowadzącej:
dr Małgorzata Gut

Neurobiolog i psycholog. Pracuje naukowo i jest wykładowcą w Instytucie Psychologii UMK w Toruniu, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół lateralizacji rąk i mózgu (których dotyczyła jej praca doktorska) oraz zależności numeryczno-przestrzennych i umysłowych reprezentacji liczb u dzieci i dorosłych. Autorka Testu Oceny Behawioralnych Wskaźników Umysłowych Reprezentacji Liczb i Ryzyka Dyskalkulii "Prokalkulia 6-9" oraz publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Aktualnie kieruje Pracownią Poznania Matematycznego UMK (http://mathcoglab.umk.pl/), w której zajmuje się problematyką przetwarzania materiału numerycznego u dzieci z ryzykiem dyskalkulii.

Jest zaangażowanym popularyzatorem nauki, organizuje i prowadzi imprezy popularyzatorskie, wykłady, warsztaty i szkolenia – dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoli nauczycieli, pracowników poradni i studentów.

Program

  1. Korzystny wpływ komputerowych gier akcji na funkcjonowanie poznawcze i ich neuronalne podstawy (zmiany neuroplastyczne);
  2. Pozytywne oddziaływanie treningów poznawczych (lub poznawczo-ruchowych) w edukacji i terapii;
  3. Czynniki decydujące o pozytywnych rezultatach oddziaływania treningów poznawczych z użyciem gier komputerowych;
  4. Zastosowanie i korzystny wpływ nowoczesnych technologii (np. wirtualnej rzeczywistości) w edukacji i terapii.


Po udziale w webinarium uczestnik może otrzymać zaświadczenie oraz materiały dodatkowe do wykorzystania w dalszej pracy zawodowej. Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę.

Zapraszamy również do dołączenia do grupy na facebook'u "Klub Rozwoju Inspiratora".

Koszt zaświadczenia to 12,30 zł, koszt materiałów to 24,60 zł.

Istnieje możliwość zakupu w pakiecie zaświadczenia oraz materiałów dodatkowych w kwocie 30 zł.

Numer konta:
11 2030 0045 1110 0000 0246 4580
Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator
Aleje Racławickie 44B/U1, 20-043 Lublin
Tytuł przelewu: (Imię i nazwisko osoby zapisanej na webinar) - tytuł webinaru
Kwota: zaświadczenie + materiał szkoleniowy - 30 zł
zaświadczenie - 12,30 zł
materiały szkoleniowe - 24, 60 zł

Opłacone materiały szkoleniowe i zaświadczenia wysyłamy w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Wpłaty księgujemy codziennie w dni robocze po godz. 18:00.

Terminy szkolenia