Przemoc seksualna wobec dziecka. Profilaktyka Diagnoza Interwencja

Opis szkolenia

Webinarium w formie szkolenia dla profesjonalistów, skupia się na zjawisku przemocy seksualnej, ale z perspektywy ofiary. Podmiotem jest zatem dziecko uwikłane w relację seksualną ze sprawcą, którym najczęściej jest osoba bliska i dobrze znana dziecku. Oprawca stosuje wobec dziecka różne narzędzia wpływu; szantażuje, wiąże dziecko tajemnicą, daje różne formy gratyfikacji, stosuje przemoc fizyczną czy emocjonalną. Chodzi o to, aby nikt z zewnątrz nie odkrył tej relacji i trwała jak najdłużej. Oczywiście rodzi to określone, pejoratywne skutki dla funkcjonowania dziecka, jego prawidłowego rozwoju a także perspektyw na przyszłość. Webinarium pozwoli skupić się na trzech zasadniczych kwestiach – rolach profesjonalisty, który w kontekście przemocy seksualnej powinien umieć zastosować profilaktykę diagnozę oraz interwencję wobec pokrzywdzonego dziecka.

Ekspert:
dr n. społ. Marcin Bednarczyk - założyciel i prowadzący Centrum Mediacji i Ekspertyz Sądowych w Radomiu, biegły sądowy. Na co dzień zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz interwencją związaną z przemocą, w tym z przemocą seksualną, podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, a także cyberprzemocą oraz problemem krzywdzenia dzieci w rodzinie. Autor wielu publikacji na ten temat. Prowadzi liczne wykłady, szkolenia oraz zajęcia dla profesjonalistów, rodziców i uczniów. Prywatnie podróżnik i kapitan jachtowy, odwiedził około 70 krajów na pięciu kontynentach, w tym wyprawy z plecakiem do Ameryki Południowej i Azji.

Program

  1. Wykorzystywanie seksualne dziecka
  2. Sytuacja dziecka jako ofiary przemocy seksualnej
  3. Rozpoznawanie przemocy seksualnej
  4. Skutki wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie
  5. Jak chronić dziecko przed przemocą seksualną.


Po udziale w webinarium uczestnik może otrzymać zaświadczenie oraz materiały dodatkowe do wykorzystania w dalszej pracy zawodowej. Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę.

Zapraszamy również do dołączenia do grupy na facebook'u "Klub Rozwoju Inspiratora".

Koszt zaświadczenia to 12,30 zł, koszt materiałów to 24,60 zł.

Istnieje możliwość zakupu w pakiecie zaświadczenia oraz materiałów dodatkowych w kwocie 30 zł.

Numer konta:
11 2030 0045 1110 0000 0246 4580
Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator
Aleje Racławickie 44B/U1, 20-043 Lublin
Tytuł przelewu: (Imię i nazwisko osoby zapisanej na webinar) - tytuł webinaru
Kwota: zaświadczenie + materiał szkoleniowy - 30 zł
zaświadczenie - 12,30 zł
materiały szkoleniowe - 24, 60 zł

Opłacone materiały szkoleniowe i zaświadczenia wysyłamy w ciągu 7 dni po odbytym webinarze, w dni robocze po godzinie 18:00 o ile zaksięgujemy wpłatę na koncie.

Terminy szkolenia