Samodzielność małych dzieci

Opis szkolenia

Kompetencje człowieka zawiązane w samodzielnością życiową kształtują się przez wiele lat. Po to, by osiągnąć pełnię możliwości w tym zakresie, potrzeba nie tylko czasu, ale także licznych doświadczeń oraz wsparcia udzielanego przez osoby z najbliższego otoczenia.

Szczególnie istotne są te czynniki, które oddziałują na człowieka w okresie wczesnego dzieciństwa:

- postawy najbliższych opiekunów odnośnie nabywania przez dziecko kompetencji związanych z samodzielnością;

- oczekiwania dorosłych, odnośnie zachowania dzieci;

- kompetencje umysłowe i motoryczne dziecka.

Prawdopodobnie oddziaływania społeczne okazują się jednymi z najistotniejszych, choć dorośli opiekunowie nie zawsze są tego świadomi.

O prowadzącej:
dr Anna Mikler-Chwastek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się problematyką związaną z dotykowym poznawaniem siebie i otoczenia przez niemowlęta i małe dzieci; nabywaniem kompetencji w zakresie samodzielności elementarnej w przypadku dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym; procesem wspierania rozwoju psychoruchowego małych dzieci. Publikuje teksty naukowe i popularyzujące wiedzę z zakresu pedagogiki, a także prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu wspomagania rozwoju.

Program

Uczestnik webinarium zapozna się z:

- wiadomościami na temat kształtowania się samodzielności życiowej dzieci i młodzieży,

- sposobami wspierania dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym w nabywaniu samodzielności życiowej,

- przyczynami trudności w zakresie nabywania kompetencji samoobsługowych przez dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.


Po udziale w webinarium uczestnik może otrzymać zaświadczenie oraz materiały dodatkowe do wykorzystania w dalszej pracy zawodowej. Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę.

Koszt zaświadczenia to 12,30 zł, koszt materiałów to 24,60 zł.

Istnieje możliwość zakupu w pakiecie zaświadczenia oraz materiałów dodatkowych w kwocie 30 zł.

Opłacone materiały szkoleniowe i zaświadczenia wysyłamy po odbytym webinarze, w dni robocze po godzinie 18:00 o ile zaksięgujemy wpłatę na koncie. Wpłaty dokonane od piątku (godz. 13:00) do niedzieli są księgowane w poniedziałek. Wysyłka następuje w poniedziałek wieczorem.

Terminy szkolenia

Zarejestruj się:

Dane osobowe przetwarzane są w celu profesjonalizacji obsługi klienta oraz przekazywania informacji nt. projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Administratorem danych jest Fundacja na rzecz rozwoju – „Inspirator” z siedzibą w Lublinie (20-043) przy Al. Racławickich 44B/U1. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@fundacjainspirator.pl.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zgłoszenia chęci udziału w projektach. Niepodanie tych danych uniemożliwi zgłoszenie się do projektów, szkoleń i kursów organizowanych i/lub współrealizowanych przez Fundację.

Dane będą przechowywane do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawdo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w tym: hostingodawca, systemy do wysyłki wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, oraz Operatorzy i/lub Realizatorzy projektów w przypadku projektów współrealizowanych przez Fundację.