Zaburzenia odżywiania w populacji rozwojowej.

Opis szkolenia

Zaburzenia odżywiania to grupa zaburzeń związanych z zaburzonym postrzeganiem własnego ciała, ale i nieprawidłową regulacją emocji i innymi czynnikami, które zostaną omówione w ramach tego spotkania. Przedstawiony zostanie obraz kliniczny, etiologia, epidemiologia i postępowanie w sytuacji zaburzeń takich jak anoreksja, bulimia, zaburzenie z napadami objadania się oraz występujące częściej u młodszych dzieci regurgiracje czy pica. Przybliżone zostaną także zagadnienia ortoreksji, anarchii jedzeniowej i bigorexii.

O prowadzącej:

dr n. med. Iwona Makowska

Lekarz specjalista psychiatra dorosłych i specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog. Jest ordynatorem oddziału psychiatrii młodzieżowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM CSK w Łodzi. Pracuje naukowo w ramach Kliniki, prowadzi zajęcia kliniczne ze studentami wydziału lekarskiego UM. Autor i współautor prac badawczych i poglądowych, organizuje wykłady, warsztaty i seminaria dla lekarzy, pedagogów, psychologów i rodziców pacjentów. Aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień autoagresji, suicydologii, zaburzeń nastroju oraz regulacji emocji wśród dzieci i młodzieży.

Program

  1. Rozpowszechnienie i etiologia poszczególnych zaburzeń odżywiania
  2. Obraz kliniczny
  3. Współchorobowość
  4. Powikłania
  5. Rokowanie
  6. Postępowanie terapeutyczne i lecznicze


Po udziale w webinarium uczestnik może otrzymać zaświadczenie oraz materiały dodatkowe do wykorzystania w dalszej pracy zawodowej. Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę.


Zapraszamy również do dołączenia do grupy na facebook'u "Klub Rozwoju Inspiratora".

Koszt zaświadczenia to 12,30 zł, koszt materiałów to 24,60 zł.

Istnieje możliwość zakupu w pakiecie zaświadczenia oraz materiałów dodatkowych w kwocie 30 zł.

Opłacone materiały szkoleniowe i zaświadczenia wysyłamy po odbytym webinarze, w dni robocze po godzinie 18:00 o ile zaksięgujemy wpłatę na koncie. Wpłaty dokonane od piątku (godz. 13:00) do niedzieli są księgowane w poniedziałek. Wysyłka następuje w poniedziałek wieczorem.

Terminy szkolenia