Zajrzeć do wnętrza mózgu – neuronauka w badaniach rozwojowych

Opis szkolenia

W ostatnim czasie na świecie, także w Polsce, nastąpił znaczący postęp w dziedzinie badań dotyczących funkcjonowania mózgu, w tym mózgu małego dziecka. Współcześnie prowadzone badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania (np. MRI, fMRI, DTI) pozwoliły na weryfikację dotychczasowej wiedzy na temat organizacji funkcji i struktury mózgu. W zakresie struktury mózgu pokazano na przykład, że chociaż wielkość mózgu 10-latka nie różni się znacząco od mózgu osoby dorosłej, to proces mielinizacji nie jest jeszcze zakończony, co więcej pokazano odmienną dynamikę rozwoju struktur korowych i podkorowych. Jednocześnie wskazano, że pewne obszary mózgu, na przykład obszar odpowiedzialny za spostrzeganie twarzy już od najwcześniejszych lat cechuje wysoka organizacja funkcjonalna. Badania przeprowadzone z udziałem niemowląt dostarczyły z kolei dowodów na obecność asymetrii strukturalnej i funkcjonalnej procesów językowych, już w okresie płodowym. Wskazuje się, że zaburzenie w rozwoju mózgu tj. spowolnione tempo mielinizacji, nietypowa asymetria funkcjonalne, może leżeć u podłoża coraz częściej diagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych. Podczas wykładu przedstawiona zostanie organizacja strukturalna i funkcjonalna mózgu dziecka oraz czynniki zakłócające typowy rozwój. Słuchacze zapoznają się także z podstawami technik neuroobrazowych. Proponowane webinarium będzie wstępem do kolejnych, podczas których przedstawione zostanie mózgowe podłoże wybranych zaburzeń rozwojowych tj. ADHD, autyzmu oraz zaburzeń mowy. Na koniec przedstawione zostaną mechanizmy plastyczności mózgu małego dziecka, w tym wpływ czytania, nauki gry na instrumencie muzycznym, używania komputera, czy uprawiania sportu na rozwój mózgu małego dziecka.

O prowadzącej:
dr hab. Krystyna Rymarczyk

Psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, zaburzeniami w rozwoju oraz mechanizmami plastyczności mózgu i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.

Program

  1. Organizacja funkcjonalna i strukturalna mózgu dziecka

Budowa i funkcje obszarów korowych tj. płata czołowego, ciemieniowego, potylicznego i wzrokowego oraz podkorowych tj. ciała migdałowatego, jąder podstawy, móżdżku, hipokampa - możliwe deficyty na skutek ich uszkodzenia w kontekście okresów krytycznych w rozwoju.

  1. Czynniki wpływające na zaburzenia rozwoju

Specyfika uszkodzeń organicznych (uraz, guz) a zaburzenia tempa dojrzewania mózgu

3.Metody neuroobrazowe stosowane w badaniu małego dziecka

Techniki strukturalne (CT, MRI, DTI) a funkcjonalne (MRI, MEG, NIRS)


Po udziale w webinarium uczestnik może otrzymać zaświadczenie oraz materiały dodatkowe do wykorzystania w dalszej pracy zawodowej. Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę.

Koszt zaświadczenia to 12,30 zł, koszt materiałów to 24,60 zł.

Istnieje możliwość zakupu w pakiecie zaświadczenia oraz materiałów dodatkowych w kwocie 30 zł.

Opłacone materiały szkoleniowe i zaświadczenia wysyłamy po odbytym webinarze, w dni robocze po godzinie 18:00, o ile zaksięgujemy wpłatę na koncie. Wpłaty dokonane od piątku (godz. 13:00) do niedzieli są księgowane w poniedziałek. Wysyłka następuje w poniedziałek wieczorem.

Terminy szkolenia