dr hab., Prof. APS Anna Odrowąż – Coates

Pedagog

Badaczka terenowa, socjolożka, doktor nauk politycznych, profesor APS w Katedrze Pedagogiki Społecznej. Aktualnie kieruje Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadziła szereg samodzielnych badań naukowych we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Arabii Saudyjskiej, dotyczących nierówności społecznych, sytuacji kobiet i mniejszości.

Dydaktycznie interesuje się rozwijaniem kompetencji miękkich, myśleniem krytycznym i refleksyjnym. Bierze udział w programie dla najlepszych tutorów: Mistrzowie Dydaktyki MNiSW.