dr Katarzyna Szostakowska

Pedagog

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła m.in. studia licencjackie na kierunku Pedagogika specjalna – specjalność oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą również gerontologii społecznej i pracy socjalnej, a w szczególności rodziny człowieka starego w kontekście różnych wymiarów sprawowania nad nim opieki.