dr Lidia Zabłocka-Żytka

Psycholog

Psycholog, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Stosowanej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Łączy pracę naukową z praktyką kliniczną. W obszarze naukowym interesuje się głównie psychologią zdrowia oraz promocją zdrowia psychicznego i psychoterapią. Jako praktyk prowadzi terapię indywidualną i grupową dorosłych, wsparcie osób chorujących przewlekle somatycznie i ich rodzin