dr Maja Wenderlich

Pedagog

Adiunkt w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej.