dr Małgorzata Gut

Neurobiolog i psycholog

Neurobiolog i psycholog. Pracuje naukowo i jest wykładowcą w Instytucie Psychologii UMK w Toruniu, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół lateralizacji rąk i mózgu oraz zależności numeryczno-przestrzennych i umysłowych reprezentacji liczb u dzieci i dorosłych. Autorka Testu Oceny Behawioralnych Wskaźników Umysłowych Reprezentacji Liczb i Ryzyka Dyskalkulii “Prokalkulia 6-9” oraz publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Aktualnie kieruje Pracownią Poznania Matematycznego UMK (http://mathcoglab.umk.pl/), w której zajmuje się problematyką przetwarzania materiału numerycznego u dzieci z ryzykiem dyskalkulii.

Jest zaangażowanym popularyzatorem nauki, organizuje i prowadzi imprezy popularyzatorskie, wykłady, warsztaty i szkolenia – dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoli nauczycieli, pracowników poradni i studentów.