dr Marta Koplejewska

Pedagog

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Doktora obroniła na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania krążą wokół wykorzystania gier komputerowych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Autor prekursorkiej pracy badawczej dotyczącej „Zastosowanie gier komputerowych w rozwijaniu zdolności poznawczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym”.