Dr n.med. Iwona Makowska

Psychiatra i psycholog

Lekarz specjalista psychiatra dorosłych i specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog. Jest ordynatorem oddziału psychiatrii młodzieżowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM CSK w Łodzi. Pracuje naukowo w ramach Kliniki, prowadzi zajęcia kliniczne ze studentami wydziału lekarskiego UM. Autor i współautor prac badawczych i poglądowych, organizuje wykłady, warsztaty i seminaria dla lekarzy, pedagogów, psychologów i rodziców pacjentów. Aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień autoagresji, suicydologii, zaburzeń nastroju oraz regulacji emocji wśród dzieci i młodzieży.