mgr Patrycja Artowicz

Psycholog

Psycholożka, absolwentka UAM w Poznaniu, która aktualnie szkoli się także na interwentkę kryzysową. W trakcie studiów poszerzała swoją wiedzę z zakresu specjalości: Psychologii Zdrowia i Choroby oraz Seksuologii Klinicznej, a także udzielała się w organizacjach studenckich, takich jak Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii oraz AMUL – w ramach którego prowadziła warsztaty psychologiczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, jest psycholożką-wolontariuszką w Fundacji Regiment/Strefa Kobiet, a także prowadzi prywatne, indywidualne konsultacje psychologiczne.