mgr Sandra Kozak

Nayczyciel i logopeda

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz logopeda. Członkini Chóru Niemego UŚ w Cieszynie. Wychowawca świetlicy oraz logopeda w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Czechach. Oprócz pracy z dziećmi, uwielbia pisanie, co często wykorzystuje w swoim zawodzie, pisząc scenariusze, bajki, opowiadania. W pracy najbardziej docenia swobodę w działaniu, możliwość rozwijania swoich kompetencji oraz najważniejsze – bardzo dobrą relację z uczniami i ich rodzicami.