13.04 : Fotografia w pracy rozwojowej – płaszczyzny analizy obrazu jako struktura do pracy.