Link na spotkanie

Jeżeli nie możesz brać aktywnie udziału w treningu wpisz swoje imię z WYKRZYKNIKIEM

Link do spotkań Poradnictwo psychologiczne: https://inspirator.clickmeeting.com/tup-praktyczne-aspekty-poradnictwa-psychologicznego-wtorek-18-00-?_gl=110t6izq_gaODcwMTczMjI3LjE2ODc4NTEwNTc._ga_K7H94QHX99*MTY5MDUyOTk1Ny41MS4xLjE2OTA1MzIwMDguMzMuMC4w

Hasło: TUPPP


Spotkania są cykliczne. Będziemy łączyć się poprzez ten sam link wydarzenia.