Powróć do moich kursów
Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed
Szkolenie
Autor

W ostatnim czasie notuje się częstość występowania zaburzeń neurorozwojowych, zarówno tych w których wskazuje się możliwe podłoże genetyczne, jak i tych, które w dużej mierze mogą wynikać z negatywnych wpływów środowiskowych.

Badania prowadzone z wykorzystaniem metod obrazowania mózgu takich jak MRI, fMRI i DTI wskazują, że w takich zaburzeniach jak autyzm, ADHD, czy dysleksja zachodzą nieprawidłowe procesy neurorozwojowe, które prawdopodobnie mają miejsce już w okresie prenatalnym. Zaburzenie tych procesów skutkuje nietypową budową mózgu, nietypową jego aktywnością oraz zmianami na poziomie połączeń strukturalnych i funkcjonalnych.

Podczas webinarium scharakteryzowane zostały najczęściej wskazywane przez badaczy anomalie mózgu, charakterystyczne dla wybranych zaburzeń neurorozwojowych. Przedstawione zostały także kierunki aktualnie prowadzonych badań.

  • Card image cap
    dr hab. Krystyna Rymarczyk

    Psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, zaburzeniami w rozwoju oraz mechanizmami plastyczności mózgu i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe. Wielokrotnie otrzymała nagrody za wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz znaczącą efektywności pracy naukowej.