157 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Pakiet webinarów prof. Rymarczyk

117 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Pakiet webinarów prof. Jelinka

117 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Pakiet webinarów dr Mikler – Chwastek

157 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Pakiet webinarów dr Wiśniewskiej

137 zł Online
 • Bezpieczeństwo

Pakiet webinarów dr Bednarczyka

47 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Dziecięca astronomia

47 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Wczesne nauczanie języka angielskiego

47 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Samodzielność małych dzieci

47 zł Stacjonarny
 • Dzieci i młodzież

Wspieranie rozwoju w warunkach domowych z perspektywy SI

47 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Integracja sensoryczna – podstawy, diagnoza, terapia

47 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Dieta sensoryczna

485 zł 297 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

DRUGI pakiet 5 spotkań z cyklu: Techniki pracy z klientem

485 zł 297 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

PIERWSZY pakiet 5 spotkań z cyklu: Techniki pracy z klientem

970 zł 497 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Techniki pracy z klientem – cykl 10 spotkań ze specjalistami

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Przedstawienie i omówienie “wioseł” – podtrzymywanie i ukierunkowanie rozmowy w drodze do zmiany

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Podstawowe techniki CBT na początku terapii zaburzeń odżywiania (03.04.2023)

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Fotografia w pracy rozwojowej – płaszczyzny analizy obrazu jako struktura do pracy.

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Konstruowanie eksperymentów behawioralnych (18.04.2023)

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Praca ze zniekształceniami poznawczymi – identyfikacja i korygowanie myślowych błędów

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Technika “3 życzenia” oraz ćwiczenie doświadczeniowe “kartka przy twarzy”

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Tworzenia subsystemów – współczujące spojrzenie na pracę z dysfunkcjonalnymi myślami (31.05.2023)

47 zł Online
 • Dzieci i młodzież, Rozwój dziecka, Zaburzenia

FAS- wpływ alkoholu na rozwijający się mózg

97 zł Online
 • Poradnictwo psychologiczne, Techniki pracy z klientem

Schemat Thomanna oraz Fazy Zmiany – metody ułatwiające pierwsze spotkanie w gabinecie

PTP
Darmowy Online
 • Prawo

Prawo autorskie a testy psychologiczne

47 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Intuicje i zarys pojęć geometrycznych

147 zł 97 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i młodzieży

47 zł Online
 • Dzieci i młodzież

Gadająca głowa- czyli jak mózg przetwarza mowę?